System Multiregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M01 E MR 450 45/45 -/AA M0 2500 70 EI30 30 96
M02 E MR 450 70/70 -/AA M0 3400 95 EI30 30 100
M03 E MR 450 95/95 -/AA M0 4600 120 EI30 30 106
M04 E MR 450 120/120 -/AA M0 5000 1) 145 EI30 30 112
M05 E MR 450 45/45 -/AAA M0 2600 83 EI60 30 128
M06 E MR 450 70/70 -/AAA M0 3600 108 EI60 30 132
M07 E MR 450 95/95 -/AAA M0 4800 133 EI60 30 138
M08 E MR 450 120/120 -/AAA M0 5000 158 EI60 30 144
M09 E MR 450 45/45 A/A M0 2700 70 EI30 30 96
M10 E MR 450 70/70 A/A M0 4300 95 EI30 30 100
M11 E MR 450 95/95 A/A M0 5600 120 EI30 35 106
M12 E MR 450 120/120 A/A M0 6000 1) 145 EI30 35 112
M13 E MR 450 145/145 A/A M0 6000 1) 170 EI30 35 124
M14 E MR 450 160/160 A/A M0 6000 1) 185 EI30 35 130
M21 E MR 450 45/45 -/AA M45 2500 70 EI30 35 118
M22 E MR 450 70/70 -/AA M45 3400 95 EI30 35 122
M23 E MR 450 95/95 -/AA M45 4600 120 EI30 35 128
M24 E MR 450 120/120 -/AA M45 5000 1) 145 EI30 35 135
M25 E MR 450 45/45 -/AAA M45 2600 83 EI60 35 150
M26 E MR 450 70/70 -/AAA M45 3600 108 EI60 35 154
M27 E MR 450 95/95 -/AAA M45 4800 133 EI60 35 160
M28 E MR 450 120/120 -/AAA M45 5000 158 EI60 35 167
M29 E MR 450 45/45 A/A M45 2700 70 EI30 35 118
M30 E MR 450 70/70 A/A M45 4300 95 EI30 35-40 122
M31 E MR 450 95/95 A/A M45 5600 120 EI30 40 128
M32 E MR 450 120/120 A/A M45 6000 1) 145 EI30 40 135
M33 E MR 450 145/145 A/A M45 6000 1) 170 EI30 40 147
M34 E MR 450 160/160 A/A M45 6000 1) 185 EI30 40 153
M41 E MR 450 45/45 AA/AA M0 3400 95 EI60 35-40 160
M42 E MR 450 70/70 AA/AA M0 4600 120 EI60 40 164
M43 E MR 450 95/95 AA/AA M0 6600 145 EI60 44 170
M44 E MR 450 120/120 AA/AA M0 7000 1) 170 EI60 44 176
M45 E MR 450 145/145 AA/AA M0 7000 1) 195 EI60 44 188
M46 E MR 450 160/160 AA/AA M0 7000 1) 210 EI60 44 194
M53 E MR 450 45/45 AA/AA M45 3400 95 EI60 44 182
M54 E MR 450 70/70 AA/AA M45 4600 120 EI60 48 186
M55 E MR 450 95/95 AA/AA M45 6600 145 EI60 48 192
M56 E MR 450 120/120 AA/AA M45 7000 1) 170 EI60 48 199
M57 E MR 450 145/145 AA/AA M45 7000 1) 195 EI60 48 211
M58 E MR 450 160/160 AA/AA M45 7000 1) 210 EI60 48 217
M66 E MR 450 95/95 AA/AA M95 6600 145 EI60 52 204
M67 E MR 450 120/120 AA/AA M95 7000 1) 170 EI60 52 211
M68 E MR 450 145/145 AA/AA M95 7000 1) 195 EI60 52 223
M69 E MR 450 160/160 AA/AA M95 7000 1) 210 EI60 52 229
M77 Z MR 450 120/70 AA/AA M90 6) 3400 170 EI60 52 252
M78 Z MR 450 145/95 AA/AA M90 6) 4600 195 EI60 56 264
M79 D MR 450 70/70 AA/AA M140 7) 3400 205 EI60 53 60 262
M80 D MR 450 95/95 AA/AA M190 8) 4600 255 EI60 57 65 280
M81 D MR 450 70/70 AAA/AAA M140 7) 3600 230 EI90 61 65 326
M82 D MR 450 95/95 AAA/AAA M190 8) 4800 280 EI90 61 65 344

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer