Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Multiregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
M09QAE MR 450 45/45 Q/A M06)270070EI1530209
M10QAE MR 450 70/70 Q/A M0430095EI1530213
M11QAE MR 450 95/95 Q/A M05600120EI1535219
M12QAE MR 450 120/120 Q/A M060001)145EI1535225
M13QAE MR 450 145/145 Q/A M060001)170EI1535237
M14QAE MR 450 160/160 Q/A M060001)185EI1535243
M15QAE MR 450 45/45 Q/AA M06)270083EI3035241
M16QAE MR 450 70/70 Q/AA M04300108EI3040245
M17QAE MR 450 95/95 Q/AA M05600133EI3040251
M18QAE MR 450 120/120 Q/AA M060001)158EI3040257
M19QAE MR 450 145/145 Q/AA M060001)183EI3040269
M20QAE MR 450 160/160 Q/AA M060001)198EI3040275
M29QAE MR 450 45/45 Q/A M456)270070EI30 3)35231
M30QAE MR 450 70/70 Q/A M45430095EI30 3)40233
M31QAE MR 450 95/95 Q/A M455600120EI30 3)40241
M32QAE MR 450 120/120 Q/A M4560001)145EI30 3)40241
M33QAE MR 450 145/145 Q/A M4560001)170EI30 3)40260
M34QAE MR 450 160/160 Q/A M4560001)185EI30 3)40266
M35QAE MR 450 45/45 Q/AA M456)270083EI30/EI60 3)40263
M36QAE MR 450 70/70 Q/AA M454300108EI30/EI60 3)44267
M37QAE MR 450 95/95 Q/AA M455600133EI30/EI60 3)44273
M38QAE MR 450 120/120 Q/AA M4560001)158EI30/EI60 3)44280
M39QAE MR 450 145/145 Q/AA M4560001)183EI30/EI60 3)44292
M40QAE MR 450 160/160 Q/AA M4560001)198EI30/EI60 3)44298
M41QAE MR 450 45/45 QQ/AA M06)340095EI3040386
M42QAE MR 450 70/70 QQ/AA M04600120EI3040390
M43QAE MR 450 95/95 QQ/AA M06600145EI3044396
M44QAE MR 450 120/120 QQ/AA M070001)170EI3044403
M45QAE MR 450 145/145 QQ/AA M070001)195EI3048414
M46QAE MR 450 160/160 QQ/AA M070001)210EI3048402
M53QAE MR 450 45/45 QQ/AA M456)340095EI30/EI60 3)44409
M54QAE MR 450 70/70 QQ/AA M454600120EI30/EI60 3)48412
M55QAE MR 450 95/95 QQ/AA M456600145EI30/EI60 3)48419
M56QAE MR 450 120/120 QQ/AA M4570001)170EI30/EI60 3)48425
M57QAE MR 450 145/145 QQ/AA M4570001)195EI30/EI60 3)48437
M58QAE MR 450 160/160 QQ/AA M4570001)210EI30/EI60 3)48443
M65QAE MR 450 70/70 QQ/AA M704600120EI30/EI60 3)52422
M66QAE MR 450 95/95 QQ/AA M956600145EI30/EI60 3)53431
M67QAE MR 450 120/120 QQ/AA M9570001)170EI30/EI60 3)53437
M68QAE MR 450 145/145 QQ/AA M9570001)195EI30/EI60 3)53449
M69QAE MR 450 160/160 QQ/AA M9570001)210EI30/EI60 3)53455
M77QAZ MR 450 120/70 QQ/AA M908)3400170EI30/EI60 3)57478
M78QAZ MR 450 145/95 QQ/AA M908)4600195EI30/EI60 3)57490
M79QAD MR 450 70/70 QQ/AA M1409)3400min 200EI30/EI60 3)5361489
M80QAD MR 450 95/95 QQ/AA M19010)4600min 250EI30/EI60 3)5765507
M81QAD MR 450 70/70 QQQ/AAA M1409)3600min 225EI60/EI90 3)6165666
M82QAD MR 450 95/95 QQQ/AAA M19010)4800min 275EI60/EI90 3)6165684

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm