Aquapanel Indoor s450

Väggsnitt Väggnr Beteckning Not Max höjd(mm) Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Detaljlösningar
M01Q E MR 450 45/45 -/QQ M0 6) 2500 70 - 30 Dokument
M02Q E MR 450 70/70 -/QQ M0 3400 95 - 30 Dokument
M03Q E MR 450 95/95 -/QQ M0 4600 120 - 30 Dokument
M04Q E MR 450 120/120 -/QQ M0 5000 145 - 30 Dokument
M05FbQ E MR 450 45/45 -/25FbQ M0 6) 2500 83 EI60 30 Dokument
M06FbQ E MR 450 70/70 -/25FbQ M0 3400 108 EI60 30 Dokument
M07FbQ E MR 450 95/95 -/25FbQ M0 4600 133 EI60 30 Dokument
M08FbQ E MR 450 120/120 -/25FbQ M0 5000 EI60 30 Dokument
M09Q E MR 450 45/45 Q/Q M0 6) 2700 70 EI30 30 Dokument
M10Q E MR 450 70/70 Q/Q M0 4300 95 EI30 35 Dokument
M11Q E MR 450 95/95 Q/Q M0 5600 120 EI30 35 Dokument
M12Q E MR 450 120/120 Q/Q M0 6000 145 EI30 35 Dokument
M13Q E MR 450 145/145 Q/Q M0 6000 170 EI30 35 Dokument
M14Q E MR 450 160/160 Q/Q M0 6000 185 EI30 35 Dokument
M21Q E MR 450 45/45 -/QQ M45 6) 2500 70 EI30 3) 35 Dokument
M22Q E MR 450 70/70 -/QQ M45 3400 95 EI30 3) 35 Dokument
M23Q E MR 450 95/95 -/QQ M45 4600 120 EI30 3) 35 Dokument
M24Q E MR 450 120/120 -/QQ M45 5000 145 EI30 3) 35 Dokument
M25FbQ E MR 450 45/45 -/25FbQ M45 6) 2500 83 EI60 40 Dokument
M26FbQ E MR 450 70/70 -/25FbQ M45 3400 108 EI60 40 Dokument
M27FbQ E MR 450 95/95 -/25FbQ M45 4600 133 EI60 40 Dokument
M28FbQ E MR 450 120/120 -/25FbQ M45 5000 158 EI60 40 Dokument
M29Q E MR 450 45/45 Q/Q M45 6) 2700 70 EI30/EI60 3) 35 Dokument
M30Q E MR 450 70/70 Q/Q M45 4300 95 EI30/EI60 3) 40 Dokument
M31Q E MR 450 95/95 Q/Q M45 5600 120 EI30/EI60 3) 40 Dokument
M32Q E MR 450 120/120 Q/Q M45 6000 145 EI30/EI60 3) 40-44 Dokument
M33Q E MR 450 145/145 Q/Q M45 6000 170 EI30/EI60 3) 40-44 Dokument
M34Q E MR 450 160/160 Q/Q M45 6000 185 EI30/EI60 3) 40-44 Dokument
M41Q E MR 450 45/45 QQ/QQ M0 6) 3700 95 EI90 40-44 Dokument
M42Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M0 5000 120 EI90 44 Dokument
M43Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M0 7000 145 EI90 48 Dokument
M44Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M0 7000 170 EI90 48 Dokument
M45Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M0 7000 195 EI90 48 Dokument
M46Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M0 7000 210 EI90 48 Dokument
M53Q E MR 450 45/45 QQ/QQ M45 6) 3700 95 EI90 44-48 Dokument
M54Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M45 5000 120 EI90/EI120 3) 48-52 Dokument
M55Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M45 7000 145 EI90/EI120 3) 52 Dokument
M56Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M45 7000 170 EI90/EI120 3) 52 Dokument
M57Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M45 7000 195 EI90/EI120 3) 52 Dokument
M58Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M45 7000 210 EI90/EI120 3) 52 Dokument
M65Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M70 5000 120 EI90/EI120 3) 52 Dokument
M66Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M95 7000 145 EI90/EI120 3) 56 Dokument
M67Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M95 7000 170 EI90/EI120 3) 56 Dokument
M68Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M95 7000 195 EI90/EI120 3) 56 Dokument
M69Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M95 7000 210 EI90/EI120 3) 56 Dokument
M77Q Z MR 450 120/70 QQ/QQ M90 8) 3400 170 EI90/EI120 3) 56 Dokument
M78Q Z MR 450 145/90 QQ/QQ M90 8) 4600 195 EI90/EI120 3) 56-61 Dokument
M79Q D MR 450 70/70 QQ/QQ M140 9) 3400 min 205 EI90/EI120 3) 57 65 Dokument
M80Q D MR 450 95/95 QQ/QQ M190 10) 4600 min 255 EI90/EI120 3) 61 65 Dokument
M81Q D MR 450 70/70 QQQ/QQQ M140 9) 3600 min 230 > EI120 65 65 Dokument
M82Q D MR 450 95/95 QQQ/QQQ M190 10) 4800 min 280 > EI120 65 65 Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer