Humidboard/Classic Board s300/s450

Väggsnitt Väggnr Beteckning Not Max höjd(mm) Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Detaljlösningar
M15HA E MR 450 45/45 HH/A M0 6) 2700 83 EI30 35 Dokument
M16HA E MR 450 70/70 HH/A M0 4300 108 EI30 35 Dokument
M17HA E MR 450 95/95 HH/A M0 5600 133 EI30 35 Dokument
M18HA E MR 450 120/120 HH/A M0 6000 158 EI30 35 Dokument
M19HA E MR 450 145/145 HH/A M0 6000 183 EI30 35 Dokument
M20HA E MR 450 160/160 HH/A M0 6000 198 EI30 35 Dokument
M309HA E MR 300 45/45 H/A M0 6) 2700 70 EI30 30 Dokument
M310HA E MR 300 70/70 H/A M0 4300 95 EI30 30 Dokument
M311HA E MR 300 95/95 H/A M0 5600 120 EI30 30 Dokument
M312HA E MR 300 120/120 H/A M0 6000 145 EI30 30-35 Dokument
M313HA E MR 300 145/145 H/A M0 6000 170 EI30 35 Dokument
M314HA E MR 300 160/160 H/A M0 6000 185 EI30 35 Dokument
M329HA E MR 300 45/45 H/A M45 6) 2700 70 EI30 35 Dokument
M330HA E MR 300 70/70 H/A M45 4300 95 EI30 35 Dokument
M331HA E MR 300 95/95 H/A M45 5600 120 EI30 35 Dokument
M332HA E MR 300 120/120 H/A M45 6000 145 EI30 35-40 Dokument
M333HA E MR 300 145/145 H/A M45 6000 170 EI30 40 Dokument
M334HA E MR 300 160/160 H/A M45 6000 185 EI30 40 Dokument
M35HA E MR 450 45/45 HH/A M45 6) 2700 83 EI30 35-40 Dokument
M36HA E MR 450 70/70 HH/A M45 4300 108 EI30 40 Dokument
M37HA E MR 450 95/95 HH/A M45 5600 133 EI30 40 Dokument
M38HA E MR 450 120/120 HH/A M45 6000 158 EI30 40 Dokument
M39HA E MR 450 145/145 HH/A M45 6000 183 EI30 40 Dokument
M40HA E MR 450 160/160 HH/A M45 6000 198 EI30 40 Dokument
M41HA E MR 450 45/45 HH/AA M0 6) 3200 95 EI60 35-40 Dokument
M42HA E MR 450 70/70 HH/AA M0 4300 120 EI60 40 Dokument
M43HA E MR 450 95/95 HH/AA M0 6300 145 EI60 44 Dokument
M44HA E MR 450 120/120 HH/AA M0 7000 170 EI60 44 Dokument
M45HA E MR 450 145/145 HH/AA M0 7000 195 EI60 44 Dokument
M46HA E MR 450 160/160 HH/AA M0 7000 210 EI60 44 Dokument
M53HA E MR 450 45/45 HH/AA M45 6) 3200 95 EI60 44 Dokument
M54HA E MR 450 70/70 HH/AA M45 4300 120 EI60 48 Dokument
M55HA E MR 450 95/95 HH/AA M45 6300 145 EI60 48 Dokument
M56HA E MR 450 120/120 HH/AA M45 7000 170 EI60 48 Dokument
M57HA E MR 450 145/145 HH/AA M45 7000 195 EI60 48 Dokument
M58HA E MR 450 160/160 HH/AA M45 7000 210 EI60 48 Dokument
M65HA E MR 450 70/70 HH/AA M70 4300 120 EI60 48-52 Dokument
M66HA E MR 450 95/95 HH/AA M95 6300 145 EI60 52 Dokument
M67HA E MR 450 120/120 HH/AA M95 7000 170 EI60 52 Dokument
M68HA E MR 450 145/145 HH/AA M95 7000 195 EI60 52 Dokument
M69HA E MR 450 160/160 HH/AA M95 7000 210 EI60 52 Dokument
M77HA Z MR 450 120/70 HH/AA M90 8) 3200 170 EI60 52 Dokument
M78HA Z MR 450 145/95 HH/AA M90 8) 4300 195 EI60 56 Dokument
M79HA D MR 450 70/70 HH/AA M140 9) 3200 min 205 EI60 53 60 Dokument
M80HA D MR 450 95/95 HH/AA M190 10) 4300 min 255 EI60 57 65 Dokument
M81HA D MR 450 70/70 HHH/AAA M140 9) 3300 min 230 EI90 61 65 Dokument
M82HA D MR 450 95/95 HHH/AAA M190 10) 4400 min 280 EI90 61 65 Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer