Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01E F 450 45/45 -/AA M03000/33001)70EI3025-30166
F02E F 450 70/70 -/AA M04400/55001)95EI3025-30179
F03E F 450 95/95 -/AA M06000/77001)120EI3025-30194
F04E F 450 120/120 -/AA M080009)145EI3025-30205
F05E F 450 45/45 -/AAA M03000/33001)83EI6030198
F06E F 450 70/70 -/AAA M04400/55001)108EI6030211
F07E F 450 95/95 -/AAA M06000/77001)133EI6030226
F08E F 450 120/120 -/AAA M080009)158EI6030237
F09E F 450 45/45 A/A M0350070EI3025-30166
F10E F 450 70/70 A/A M0620095EI3030179
F11E F 450 95/95 A/A M080009)120EI3030194
F12E F 450 120/120 A/A M080009)145EI3030205
F13E F 450 145/145 A/A M080009)170EI3030218
F21E F 450 45/45 -/AA M453000/33001)70EI3030188
F22E F 450 70/70 -/AA M454400/55001)95EI3030201
F23E F 450 95/95 -/AA M456000/77001)120EI3030216
F24E F 450 120/120 -/AA M4580001)*)80009)145EI3030227
F25E F 450 45/45 -/AAA M453000/33001)83EI6035221
F26E F 450 70/70 -/AAA M454400/55001)108EI6035233
F27E F 450 95/95 -/AAA M456000/77001)133EI6035248
F28E F 450 120/120 -/AAA M4580009)158EI6035259
F29E F 450 45/45 A/A M45350070EI3035188
F30E F 450 70/70 A/A M45620095EI3035201
F31E F 450 95/95 A/A M4580009)120EI3035216
F32E F 450 120/120 A/A M4580009)145EI3035227
F33E F 450 145/145 A/A M4580009)170EI3035240
F41E F 450 45/45 AA/AA M0370095EI6035230
F42E F 450 70/70 AA/AA M06500120EI6035243
F43E F 450 95/95 AA/AA M080009)145EI6035258
F44E F 450 120/120 AA/AA M080009)170EI6035269
F45E F 450 145/145 AA/AA M080009)195EI6035282
F53E F 450 45/45 AA/AA M45370095EI6035253
F54E F 450 70/70 AA/AA M456500120EI6035265
F55E F 450 95/95 AA/AA M4580009)145EI6035280
F56E F 450 120/120 AA/AA M4580009)170EI6040291
F57E F 450 145/145 AA/AA M4580009)195EI6040304
F75Z F 450 95/70 AA/AA M906)44001)5500145EI6048394
F76Z F 450 120/95 AA/AA M906)60001)7700170EI6052419
F77Z F 450 120/70 AA/AA M906)44001)5500170EI6052395
F78Z F 450 145/95 AA/AA M906)60001)7700195EI6052422
F79D F 450 70/70 AA/AA M1407)4400/55001)55001)min 205EI605356421
F80D F 450 95/95 AA/AA M1908)6000/77001)77001)min 255EI605356456
F81D F 450 70/70 AAA/AAA M1407)4400/55001)55001)min 230EI905760485
F82D F 450 95/95 AAA/AAA M1908)6000/77001)77001)min 280EI905760520

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm