System Förstärkningsregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01 E F 450 45/45 -/AA M0 3000/3300 1) 70 EI30 25-30 166
F02 E F 450 70/70 -/AA M0 4400/5500 1) 95 EI30 25-30 179
F03 E F 450 95/95 -/AA M0 6000/7700 1) 120 EI30 25-30 194
F04 E F 450 120/120 -/AA M0 8000 9) 145 EI30 25-30 205
F05 E F 450 45/45 -/AAA M0 3000/3300 1) 83 EI60 30 198
F06 E F 450 70/70 -/AAA M0 4400/5500 1) 108 EI60 30 211
F07 E F 450 95/95 -/AAA M0 6000/7700 1) 133 EI60 30 226
F08 E F 450 120/120 -/AAA M0 8000 9) 158 EI60 30 237
F09 E F 450 45/45 A/A M0 3500 70 EI30 25-30 166
F10 E F 450 70/70 A/A M0 6200 95 EI30 30 179
F11 E F 450 95/95 A/A M0 8000 9) 120 EI30 30 194
F12 E F 450 120/120 A/A M0 8000 9) 145 EI30 30 205
F13 E F 450 145/145 A/A M0 8000 9) 170 EI30 30 218
F21 E F 450 45/45 -/AA M45 3000/3300 1) 70 EI30 30 188
F22 E F 450 70/70 -/AA M45 4400/5500 1) 95 EI30 30 201
F23 E F 450 95/95 -/AA M45 6000/7700 1) 120 EI30 30 216
F24 E F 450 120/120 -/AA M45 8000 1)*) 8000 9) 145 EI30 30 227
F25 E F 450 45/45 -/AAA M45 3000/3300 1) 83 EI60 35 221
F26 E F 450 70/70 -/AAA M45 4400/5500 1) 108 EI60 35 233
F27 E F 450 95/95 -/AAA M45 6000/7700 1) 133 EI60 35 248
F28 E F 450 120/120 -/AAA M45 8000 9) 158 EI60 35 259
F29 E F 450 45/45 A/A M45 3500 70 EI30 35 188
F30 E F 450 70/70 A/A M45 6200 95 EI30 35 201
F31 E F 450 95/95 A/A M45 8000 9) 120 EI30 35 216
F32 E F 450 120/120 A/A M45 8000 9) 145 EI30 35 227
F33 E F 450 145/145 A/A M45 8000 9) 170 EI30 35 240
F41 E F 450 45/45 AA/AA M0 3700 95 EI60 35 230
F42 E F 450 70/70 AA/AA M0 6500 120 EI60 35 243
F43 E F 450 95/95 AA/AA M0 8000 9) 145 EI60 35 258
F44 E F 450 120/120 AA/AA M0 8000 9) 170 EI60 35 269
F45 E F 450 145/145 AA/AA M0 8000 9) 195 EI60 35 282
F53 E F 450 45/45 AA/AA M45 3700 95 EI60 35 253
F54 E F 450 70/70 AA/AA M45 6500 120 EI60 35 265
F55 E F 450 95/95 AA/AA M45 8000 9) 145 EI60 35 280
F56 E F 450 120/120 AA/AA M45 8000 9) 170 EI60 40 291
F57 E F 450 145/145 AA/AA M45 8000 9) 195 EI60 40 304
F75 Z F 450 95/70 AA/AA M90 6) 4400 1) 5500 145 EI60 48 394
F76 Z F 450 120/95 AA/AA M90 6) 6000 1) 7700 170 EI60 52 419
F77 Z F 450 120/70 AA/AA M90 6) 4400 1) 5500 170 EI60 52 395
F78 Z F 450 145/95 AA/AA M90 6) 6000 1) 7700 195 EI60 52 422
F79 D F 450 70/70 AA/AA M140 7) 4400/5500 1) 5500 1) min 205 EI60 53 56 421
F80 D F 450 95/95 AA/AA M190 8) 6000/7700 1) 7700 1) min 255 EI60 53 56 456
F81 D F 450 70/70 AAA/AAA M140 7) 4400/5500 1) 5500 1) min 230 EI90 57 60 485
F82 D F 450 95/95 AAA/AAA M190 8) 6000/7700 1) 7700 1) min 280 EI90 57 60 520

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer