Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Väggsystem för offentliga miljöer

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F41IIE F 450 45/45 II/II M0370095EI6035281
F42IIE F 450 70/70 II/II M06500120EI6035294
F43IIE F 450 95/95 II/II M080009)145EI6035309
F44IIE F 450 120/120 II/II M080009)170EI6035320
F45IIE F 450 145/145 II/II M080009)195EI6035333
F53IIE F 450 45/45 II/II M45370095EI6035303
F54IIE F 450 70/70 II/II M456500120EI6035316
F55IIE F 450 95/95 II/II M4580009)145EI6035331
F56IIE F 450 120/120 II/II M4580009)170EI6040342
F57IIE F 450 145/145 II/II M4580009)195EI6040355
F65IIE F 450 70/70 II/II M706500120EI6040325
F66IIE F 450 95/95 II/II M9580009)145EI6040343
F67IIE F 450 120/120 II/II M9580009)170EI6040354
F68IIE F 450 145/145 II/II M9580009)195EI6040367

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm