Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Solid Board/Plywood 12 mm

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01IKE F 450 45/45 -/KI M03000/33001)70EI1525216
F02IKE F 450 70/70 -/KI M04400/55001)95EI1525228
F03IKE F 450 95/95 -/KI M06000/77001)120EI1525243
F04IKE F 450 120/120 -/KI M080009)145EI1525254
F05IKE F 450 45/45 -/KII M03000/33001)82EI3030261
F06IKE F 450 70/70 -/KII M04400/55001)107EI3030273
F07IKE F 450 95/95 -/KII M06000/77001)132EI3030288
F08IKE F 450 120/120 -/KII M080009)157EI3030299
F21IKE F 450 45/45 -/KI M453000/33001)70EI15/EI30 3)30238
F22IKE F 450 70/70 -/KI M454400/55001)95EI15/EI30 3)30251
F23IKE F 450 95/95 -/KI M456000/77001)120EI15/EI30 3)30266
F24IKE F 450 120/120 -/KI M4580009)145EI15/EI30 3)30277
F25IKE F 450 45/45 -/KII M453000/33001)82EI30/EI60 3)35283
F26IKE F 450 70/70 -/KII M454400/55001)107EI30/EI60 3)35296
F27IKE F 450 95/95 -/KII M456000/77001)132EI30/EI60 3)35310
F28IKE F 450 120/120 -/KII M4580001)157EI30/EI60 3)35321
F41IKE F 450 45/45 IK/KI M0370094EI3035330
F42IKE F 450 70/70 IK/KI M06500119EI3035342
F43IKE F 450 95/95 IK/KI M080009)144EI3035357
F44IKE F 450 120/120 IK/KI M080009)169EI3035368
F45IKE F 450 145/145 IK/KI M080009)194EI3035381
F53IKE F 450 45/45 IK/KI M45370094EI30/EI60 3)35352
F54IKE F 450 70/70 IK/KI M456500119EI30/EI60 3)35364
F55IKE F 450 95/95 IK/KI M4580009)144EI30/EI60 3)35379
F56IKE F 450 120/120 IK/KI M4580009)169EI30/EI60 3)40390
F57IKE F 450 145/145 IK/KI M4580009)194EI30/EI60 3)40403
F65IKE F 450 70/70 IK/KI M706500119EI30/EI60 3)40373
F66IKE F 450 95/95 IK/KI M9580009)144EI30/EI60 3)44391
F67IKE F 450 120/120 IK/KI M9580009)169EI30/EI60 3)44402
F68IKE F 450 145/145 IK/KI M9580009)194EI30/EI60 3)44415
F75IKZ F 450 95/70 IK/KI M906)4400144EI30/EI60 3)48479
F76IKZ F 450 120/95 IK/KI M906)6000169EI30/EI60 3)52508
F77IKZ F 450 120/70 IK/KI M906)4400169EI30/EI60 3)52481
F78IKZ F 450 145/95 IK/KI M906)6000194EI30/EI60 3)52510
F79IKD F 450 70/70 IK/KI M1407)4400/55001)min 204EI30/EI60 3)5356519
F80IKD F 450 95/95 IK/KI M1908)6000/77001)min 254EI30/EI60 3)5356555
F81IKD F 450 70/70 IIK/KII M1407)4400/55001)min 229EI90/EI120 3)5760591
F82IKD F 450 95/95 IIK/KII M1908)6000/77001)min 279EI90/EI120 3)5760644

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm