System Förstärkningsregel s450 Solid Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01IK E F 450 45/45 -/KI M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 216
F02IK E F 450 70/70 -/KI M0 4400/5500 1) 95 EI15 25 228
F03IK E F 450 95/95 -/KI M0 6000/7700 1) 120 EI15 25 243
F04IK E F 450 120/120 -/KI M0 8000 9) 145 EI15 25 254
F05IK E F 450 45/45 -/KII M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 261
F06IK E F 450 70/70 -/KII M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 273
F07IK E F 450 95/95 -/KII M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 288
F08IK E F 450 120/120 -/KII M0 8000 9) 157 EI30 30 299
F21IK E F 450 45/45 -/KI M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 238
F22IK E F 450 70/70 -/KI M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 251
F23IK E F 450 95/95 -/KI M45 6000/7700 1) 120 EI15/EI30 3) 30 266
F24IK E F 450 120/120 -/KI M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 277
F25IK E F 450 45/45 -/KII M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 283
F26IK E F 450 70/70 -/KII M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 296
F27IK E F 450 95/95 -/KII M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 310
F28IK E F 450 120/120 -/KII M45 8000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 321
F41IK E F 450 45/45 IK/KI M0 3700 94 EI30 35 330
F42IK E F 450 70/70 IK/KI M0 6500 119 EI30 35 342
F43IK E F 450 95/95 IK/KI M0 8000 9) 144 EI30 35 357
F44IK E F 450 120/120 IK/KI M0 8000 9) 169 EI30 35 368
F45IK E F 450 145/145 IK/KI M0 8000 9) 194 EI30 35 381
F53IK E F 450 45/45 IK/KI M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 352
F54IK E F 450 70/70 IK/KI M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 364
F55IK E F 450 95/95 IK/KI M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 379
F56IK E F 450 120/120 IK/KI M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 390
F57IK E F 450 145/145 IK/KI M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 403
F65IK E F 450 70/70 IK/KI M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 373
F66IK E F 450 95/95 IK/KI M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 44 391
F67IK E F 450 120/120 IK/KI M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 44 402
F68IK E F 450 145/145 IK/KI M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 44 415
F75IK Z F 450 95/70 IK/KI M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 479
F76IK Z F 450 120/95 IK/KI M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 508
F77IK Z F 450 120/70 IK/KI M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 481
F78IK Z F 450 145/95 IK/KI M90 6) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 510
F79IK D F 450 70/70 IK/KI M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 519
F80IK D F 450 95/95 IK/KI M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 555
F81IK D F 450 70/70 IIK/KII M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI90/EI120 3) 57 60 591
F82IK D F 450 95/95 IIK/KII M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI90/EI120 3) 57 60 644

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer