Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Solid Board/Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01IAE F 450 45/45 -/AI M03000/33001)70EI3025-30179
F02IAE F 450 70/70 -/AI M04400/55001)95EI3025-30192
F03IAE F 450 95/95 -/AI M06000/77001)120EI3025-30206
F04IAE F 450 120/120 -/AI M080009)145EI3025-30217
F05IAE F 450 45/45 -/AAI M03000/33001)83EI6030211
F06IAE F 450 70/70 -/AAI M04400/55001)108EI6030224
F07IAE F 450 95/95 -/AAI M06000/77001)133EI6030238
F08IAE F 450 120/120 -/AAI M080009)158EI6030249
F09IE F 450 45/45 I/I M0350070EI3025-30192
F10IE F 450 70/70 I/I M0620095EI3030204
F11IE F 450 95/95 I/I M080009)120EI3030219
F12IE F 450 120/120 I/I M080009)145EI3030230
F13IE F 450 145/145 I/I M080009)170EI3030243
F21IAE F 450 45/45 -/AI M453000/33001)70EI3030202
F22IAE F 450 70/70 -/AI M454400/55001)95EI3030214
F23IAE F 450 95/95 -/AI M456000/77001)120EI3030229
F24IAE F 450 120/120 -/AI M4580009)145EI3030240
F25IAE F 450 45/45 -/AAI M453000/33001)83EI6035233
F26IAE F 450 70/70 -/AAI M454400/55001)108EI6035246
F27IAE F 450 95/95 -/AAI M456000/77001)133EI6035261
F28IAE F 450 120/120 -/AAI M4580009)158EI6035272
F29IE F 450 45/45 I/I M45350070EI3035214
F30IE F 450 70/70 I/I M45620095EI3035227
F31IE F 450 95/95 I/I M4580009)120EI3035242
F32IE F 450 120/120 I/I M4580009)145EI3035253
F33IE F 450 145/145 I/I M4580009)170EI3035266
F41IAE F 450 45/45 IA/AI M0370095EI6035256
F42IAE F 450 70/70 IA/AI M06500120EI6035268
F43IAE F 450 95/95 IA/AI M080009)145EI6035283
F44IAE F 450 120/120 IA/AI M080009)170EI6035294
F45IAE F 450 145/145 IA/AI M080009)195EI6035307
F53IAE F 450 45/45 IA/AI M45370095EI6035278
F54IAE F 450 70/70 IA/AI M456500120EI6035291
F55IAE F 450 95/95 IA/AI M4580009)145EI6035305
F56IAE F 450 120/120 IA/AI M4580009)170EI6040316
F57IAE F 450 145/145 IA/AI M4580009)195EI6040330
F75IAZ F 450 95/70 IA/AI M906)44001)5500145EI6048419
F76IAZ F 450 120/95 IA/AI M906)60001)7700170EI6052444
F77IAZ F 450 120/70 IA/AI M906)44001)5500170EI6052421
F78IAZ F 450 145/95 IA/AI M906)60001)7700195EI6052447
F79IAD F 450 70/70 IA/AI M1407)4400/55001)55001)min 205EI605356445
F80IAD F 450 95/95 IA/AI M1908)6000/77001)77001)min 255EI605356481
F81IAD F 450 70/70 IAA/AAI M1407)4400/55001)55001)min 230EI905760509
F82IAD F 450 95/95 IAA/AAI M1908)6000/77001)77001)min 280EI905760545

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm