System Förstärkningsregel s450 Solid Board/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01IA E F 450 45/45 -/AI M0 3000/3300 1) 70 EI30 25-30 179
F02IA E F 450 70/70 -/AI M0 4400/5500 1) 95 EI30 25-30 192
F03IA E F 450 95/95 -/AI M0 6000/7700 1) 120 EI30 25-30 206
F04IA E F 450 120/120 -/AI M0 8000 9) 145 EI30 25-30 217
F05IA E F 450 45/45 -/AAI M0 3000/3300 1) 83 EI60 30 211
F06IA E F 450 70/70 -/AAI M0 4400/5500 1) 108 EI60 30 224
F07IA E F 450 95/95 -/AAI M0 6000/7700 1) 133 EI60 30 238
F08IA E F 450 120/120 -/AAI M0 8000 9) 158 EI60 30 249
F09I E F 450 45/45 I/I M0 3500 70 EI30 25-30 192
F10I E F 450 70/70 I/I M0 6200 95 EI30 30 204
F11I E F 450 95/95 I/I M0 8000 9) 120 EI30 30 219
F12I E F 450 120/120 I/I M0 8000 9) 145 EI30 30 230
F13I E F 450 145/145 I/I M0 8000 9) 170 EI30 30 243
F21IA E F 450 45/45 -/AI M45 3000/3300 1) 70 EI30 30 202
F22IA E F 450 70/70 -/AI M45 4400/5500 1) 95 EI30 30 214
F23IA E F 450 95/95 -/AI M45 6000/7700 1) 120 EI30 30 229
F24IA E F 450 120/120 -/AI M45 8000 9) 145 EI30 30 240
F25IA E F 450 45/45 -/AAI M45 3000/3300 1) 83 EI60 35 233
F26IA E F 450 70/70 -/AAI M45 4400/5500 1) 108 EI60 35 246
F27IA E F 450 95/95 -/AAI M45 6000/7700 1) 133 EI60 35 261
F28IA E F 450 120/120 -/AAI M45 8000 9) 158 EI60 35 272
F29I E F 450 45/45 I/I M45 3500 70 EI30 35 214
F30I E F 450 70/70 I/I M45 6200 95 EI30 35 227
F31I E F 450 95/95 I/I M45 8000 9) 120 EI30 35 242
F32I E F 450 120/120 I/I M45 8000 9) 145 EI30 35 253
F33I E F 450 145/145 I/I M45 8000 9) 170 EI30 35 266
F41IA E F 450 45/45 IA/AI M0 3700 95 EI60 35 256
F42IA E F 450 70/70 IA/AI M0 6500 120 EI60 35 268
F43IA E F 450 95/95 IA/AI M0 8000 9) 145 EI60 35 283
F44IA E F 450 120/120 IA/AI M0 8000 9) 170 EI60 35 294
F45IA E F 450 145/145 IA/AI M0 8000 9) 195 EI60 35 307
F53IA E F 450 45/45 IA/AI M45 3700 95 EI60 35 278
F54IA E F 450 70/70 IA/AI M45 6500 120 EI60 35 291
F55IA E F 450 95/95 IA/AI M45 8000 9) 145 EI60 35 305
F56IA E F 450 120/120 IA/AI M45 8000 9) 170 EI60 40 316
F57IA E F 450 145/145 IA/AI M45 8000 9) 195 EI60 40 330
F75IA Z F 450 95/70 IA/AI M90 6) 4400 1) 5500 145 EI60 48 419
F76IA Z F 450 120/95 IA/AI M90 6) 6000 1) 7700 170 EI60 52 444
F77IA Z F 450 120/70 IA/AI M90 6) 4400 1) 5500 170 EI60 52 421
F78IA Z F 450 145/95 IA/AI M90 6) 6000 1) 7700 195 EI60 52 447
F79IA D F 450 70/70 IA/AI M140 7) 4400/5500 1) 5500 1) min 205 EI60 53 56 445
F80IA D F 450 95/95 IA/AI M190 8) 6000/7700 1) 7700 1) min 255 EI60 53 56 481
F81IA D F 450 70/70 IAA/AAI M140 7) 4400/5500 1) 5500 1) min 230 EI90 57 60 509
F82IA D F 450 95/95 IAA/AAI M190 8) 6000/7700 1) 7700 1) min 280 EI90 57 60 545

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer