Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Secura Board/Plywood 12 mm

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01FKE F 450 45/45 -/KF M03000/33001)73EI3025224
F02FKE F 450 70/70 -/KF M04400/55001)98EI3030237
F03FKE F 450 95/95 -/KF M06000/77001)123EI3030252
F04FKE F 450 120/120 -/KF M080009)148EI3030263
F05FKE F 450 45/45 -/KFF M03000/33001)88EI6030277
F06FKE F 450 70/70 -/KFF M04400/55001)113EI6030290
F07FKE F 450 95/95 -/KFF M06000/77001)138EI6030304
F08FKE F 450 120/120 -/KFF M080009)163EI6030316
F21FKE F 450 45/45 -/KF M453000/33001)73EI3030247
F22FKE F 450 70/70 -/KF M454400/55001)98EI3030259
F23FKE F 450 95/95 -/KF M456000/77001)123EI3030274
F24FKE F 450 120/120 -/KF M4580009)148EI3030285
F25FKE F 450 45/45 -/KFF M453000/33001)88EI6035300
F26FKE F 450 70/70 -/KFF M454400/55001)113EI6035312
F27FKE F 450 95/95 -/KFF M456000/77001)138EI6035327
F28FKE F 450 120/120 -/KFF M4580009)163EI6035338
F41FKE F 450 45/45 FK/KF M03700100EI6035346
F42FKE F 450 70/70 FK/KF M06500125EI6035359
F43FKE F 450 95/95 FK/KF M080009)150EI6035373
F44FKE F 450 120/120 FK/KF M080009)175EI6035384
F45FKE F 450 145/145 FK/KF M080009)200EI6035398
F53FKE F 450 45/45 FK/KF M453700100EI60/EI90 3)35369
F54FKE F 450 70/70 FK/KF M456500125EI60/EI90 3)35381
F55FKE F 450 95/95 FK/KF M4580009)150EI60/EI90 3)35396
F56FKE F 450 120/120 FK/KF M4580009)175EI60/EI90 3)40407
F57FKE F 450 145/145 FK/KF M4580009)200EI60/EI90 3)40420
F65FKE F 450 70/70 FK/KF M706500125EI60/EI90 3)40390
F66FKE F 450 95/95 FK/KF M9580009)150EI60/EI90 3)40408
F67FKE F 450 120/120 FK/KF M9580009)175EI60/EI90 3)40419
F68FKE F 450 145/145 FK/KF M9580009)200EI60/EI90 3)40432
F75FKZ F 450 95/70 FK/KF M906)4400150EI60/EI90 3)48510
F76FKZ F 450 120/95 FK/KF M906)6000175EI60/EI90 3)52535
F77FKZ F 450 120/70 FK/KF M906)4400175EI60/EI90 3)52511
F78FKZ F 450 145/95 FK/KF M906)6000200EI60/EI90 3)52538
F79FKD F 450 70/70 FK/KF M1407)4400/55001)min 210EI60/EI90 3)5356536
F80FKD F 450 95/95 FK/KF M1908)6000/77001)min 260EI60/EI90 3)5356572
F81FKD F 450 70/70 FFK/KFF M1407)4400/55001)min 241EI1205760642
F82FKD F 450 95/95 FFK/KFF M1908)6000/77001)min 291EI1205760677

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm