System Förstärkningsregel s450 Secura Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01FK E F 450 45/45 -/KF M0 3000/3300 1) 73 EI30 25 224
F02FK E F 450 70/70 -/KF M0 4400/5500 1) 98 EI30 30 237
F03FK E F 450 95/95 -/KF M0 6000/7700 1) 123 EI30 30 252
F04FK E F 450 120/120 -/KF M0 8000 9) 148 EI30 30 263
F05FK E F 450 45/45 -/KFF M0 3000/3300 1) 88 EI60 30 277
F06FK E F 450 70/70 -/KFF M0 4400/5500 1) 113 EI60 30 290
F07FK E F 450 95/95 -/KFF M0 6000/7700 1) 138 EI60 30 304
F08FK E F 450 120/120 -/KFF M0 8000 9) 163 EI60 30 316
F21FK E F 450 45/45 -/KF M45 3000/3300 1) 73 EI30 30 247
F22FK E F 450 70/70 -/KF M45 4400/5500 1) 98 EI30 30 259
F23FK E F 450 95/95 -/KF M45 6000/7700 1) 123 EI30 30 274
F24FK E F 450 120/120 -/KF M45 8000 9) 148 EI30 30 285
F25FK E F 450 45/45 -/KFF M45 3000/3300 1) 88 EI60 35 300
F26FK E F 450 70/70 -/KFF M45 4400/5500 1) 113 EI60 35 312
F27FK E F 450 95/95 -/KFF M45 6000/7700 1) 138 EI60 35 327
F28FK E F 450 120/120 -/KFF M45 8000 9) 163 EI60 35 338
F41FK E F 450 45/45 FK/KF M0 3700 100 EI60 35 346
F42FK E F 450 70/70 FK/KF M0 6500 125 EI60 35 359
F43FK E F 450 95/95 FK/KF M0 8000 9) 150 EI60 35 373
F44FK E F 450 120/120 FK/KF M0 8000 9) 175 EI60 35 384
F45FK E F 450 145/145 FK/KF M0 8000 9) 200 EI60 35 398
F53FK E F 450 45/45 FK/KF M45 3700 100 EI60/EI90 3) 35 369
F54FK E F 450 70/70 FK/KF M45 6500 125 EI60/EI90 3) 35 381
F55FK E F 450 95/95 FK/KF M45 8000 9) 150 EI60/EI90 3) 35 396
F56FK E F 450 120/120 FK/KF M45 8000 9) 175 EI60/EI90 3) 40 407
F57FK E F 450 145/145 FK/KF M45 8000 9) 200 EI60/EI90 3) 40 420
F65FK E F 450 70/70 FK/KF M70 6500 125 EI60/EI90 3) 40 390
F66FK E F 450 95/95 FK/KF M95 8000 9) 150 EI60/EI90 3) 40 408
F67FK E F 450 120/120 FK/KF M95 8000 9) 175 EI60/EI90 3) 40 419
F68FK E F 450 145/145 FK/KF M95 8000 9) 200 EI60/EI90 3) 40 432
F75FK Z F 450 95/70 FK/KF M90 6) 4400 150 EI60/EI90 3) 48 510
F76FK Z F 450 120/95 FK/KF M90 6) 6000 175 EI60/EI90 3) 52 535
F77FK Z F 450 120/70 FK/KF M90 6) 4400 175 EI60/EI90 3) 52 511
F78FK Z F 450 145/95 FK/KF M90 6) 6000 200 EI60/EI90 3) 52 538
F79FK D F 450 70/70 FK/KF M140 7) 4400/5500 1) min 210 EI60/EI90 3) 53 56 536
F80FK D F 450 95/95 FK/KF M190 8) 6000/7700 1) min 260 EI60/EI90 3) 53 56 572
F81FK D F 450 70/70 FFK/KFF M140 7) 4400/5500 1) min 241 EI120 57 60 642
F82FK D F 450 95/95 FFK/KFF M190 8) 6000/7700 1) min 291 EI120 57 60 677

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer