Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Secura Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01FE F 450 45/45 -/FF M03000/33001)76EI6030208
F02FE F 450 70/70 -/FF M04400/55001)101EI6030221
F03FE F 450 95/95 -/FF M06000/77001)126EI6030236
F04FE F 450 120/120 -/FF M080009)151EI6030247
F09FE F 450 45/45 F/F M0350076EI6030208
F10FE F 450 70/70 F/F M06200101EI6030221
F11FE F 450 95/95 F/F M080009)126EI6030236
F12FE F 450 120/120 F/F M080009)151EI6030247
F13FE F 450 145/145 F/F M080009)176EI6030260
F21FE F 450 45/45 -/FF M453000/33001)76EI6030231
F22FE F 450 70/70 -/FF M454400/55001)101EI6030243
F23FE F 450 95/95 -/FF M456000/77001)126EI6030258
F24FE F 450 120/120 -/FF M4580009)151EI6030269
F29FE F 450 45/45 F/F M45350076EI6035231
F30FE F 450 70/70 F/F M456200101EI6035243
F31FE F 450 95/95 F/F M4580009)126EI6035258
F32FE F 450 120/120 F/F M4580009)151EI6035269
F33FE F 450 145/145 F/F M4580009)176EI6035282
F41FE F 450 45/45 FF/FF M03700107EI12035314
F42FE F 450 70/70 FF/FF M06500132EI12040327
F43FE F 450 95/95 FF/FF M080009)157EI12040342
F44FE F 450 120/120 FF/FF M080009)182EI12040353
F45FE F 450 145/145 FF/FF M080009)207EI12040366
F53FE F 450 45/45 FF/FF M453700107EI12040337
F54FE F 450 70/70 FF/FF M456500132EI12040349
F55FE F 450 95/95 FF/FF M4580009)157EI12040364
F56FE F 450 120/120 FF/FF M4580009)182EI12044375
F57FE F 450 145/145 FF/FF M4580009)207EI12044388

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm