System Förstärkningsregel s450 Secura Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01F E F 450 45/45 -/FF M0 3000/3300 1) 76 EI60 30 208
F02F E F 450 70/70 -/FF M0 4400/5500 1) 101 EI60 30 221
F03F E F 450 95/95 -/FF M0 6000/7700 1) 126 EI60 30 236
F04F E F 450 120/120 -/FF M0 8000 9) 151 EI60 30 247
F09F E F 450 45/45 F/F M0 3500 76 EI60 30 208
F10F E F 450 70/70 F/F M0 6200 101 EI60 30 221
F11F E F 450 95/95 F/F M0 8000 9) 126 EI60 30 236
F12F E F 450 120/120 F/F M0 8000 9) 151 EI60 30 247
F13F E F 450 145/145 F/F M0 8000 9) 176 EI60 30 260
F21F E F 450 45/45 -/FF M45 3000/3300 1) 76 EI60 30 231
F22F E F 450 70/70 -/FF M45 4400/5500 1) 101 EI60 30 243
F23F E F 450 95/95 -/FF M45 6000/7700 1) 126 EI60 30 258
F24F E F 450 120/120 -/FF M45 8000 9) 151 EI60 30 269
F29F E F 450 45/45 F/F M45 3500 76 EI60 35 231
F30F E F 450 70/70 F/F M45 6200 101 EI60 35 243
F31F E F 450 95/95 F/F M45 8000 9) 126 EI60 35 258
F32F E F 450 120/120 F/F M45 8000 9) 151 EI60 35 269
F33F E F 450 145/145 F/F M45 8000 9) 176 EI60 35 282
F41F E F 450 45/45 FF/FF M0 3700 107 EI120 35 314
F42F E F 450 70/70 FF/FF M0 6500 132 EI120 40 327
F43F E F 450 95/95 FF/FF M0 8000 9) 157 EI120 40 342
F44F E F 450 120/120 FF/FF M0 8000 9) 182 EI120 40 353
F45F E F 450 145/145 FF/FF M0 8000 9) 207 EI120 40 366
F53F E F 450 45/45 FF/FF M45 3700 107 EI120 40 337
F54F E F 450 70/70 FF/FF M45 6500 132 EI120 40 349
F55F E F 450 95/95 FF/FF M45 8000 9) 157 EI120 40 364
F56F E F 450 120/120 FF/FF M45 8000 9) 182 EI120 44 375
F57F E F 450 145/145 FF/FF M45 8000 9) 207 EI120 44 388

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer