System Förstärkningsregel s450 Safeboard/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F42X E F 450 70/70 AX/AA M0 6500 120 EI60 35 480
F42X2 E F 450 70/70 AX/XA M0 6500 120 EI60 40 718
F43X E F 450 95/95 AX/AA M0 8000 9) 145 EI60 35 495
F43X2 E F 450 95/95 AX/XA M0 8000 9) 145 EI60 40 733
F44X E F 450 120/120 AX/AA M0 8000 9) 170 EI60 35 506
F44X2 E F 450 120/120 AX/XA M0 8000 9) 170 EI60 40 744
F48X4 E F 450 70/70 AXX/XXA M0 6500 145 EI90 44 1257
F48X6 E F 450 70/70 AXXX/XXXA M0 6500 170 EI120 48 1797
F49X4 E F 450 95/95 AXX/XXA M0 8000 9) 170 EI90 44 1272
F49X6 E F 450 95/95 AXXX/XXXA M0 8000 9) 195 EI120 48 1811
F50X4 E F 450 120/120 AXX/XXA M0 8000 9) 195 EI90 44 1283
F50X6 E F 450 120/120 AXXX/XXXA M0 8000 9) 220 EI120 48 1822

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer