System Förstärkningsregel 45 mm s300/s450 Humidboard

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01H E F 450 45/45 -/HH M0 3000/3300 1) 70 EI30 25-30 355
F02H E F 450 70/70 -/HH M0 4400/5500 1) 95 EI30 30 370
F03H E F 450 95/95 -/HH M0 6000/7700 1) 120 EI30 30 382
F04H E F 450 120/120 -/HH M0 8000 9) 145 EI30 30 393
F05H E F 450 45/45 -/HHH M0 3000/3300 1) 3300 1) 83 EI60 30 480
F06H E F 450 70/70 -/HHH M0 4400/5500 1) 108 EI60 30 493
F07H E F 450 95/95 -/HHH M0 6000/7700 1) 133 EI60 30 508
F08H E F 450 120/120 -/HHH M0 8000 9) 158 EI60 30 519
F21H E F 450 45/45 -/HH M45 3000/3300 1) 3300 1) 70 EI30 30 377
F22H E F 450 70/70 -/HH M45 4400/5500 1) 70 EI30 30 389
F23H E F 450 95/95 -/HH M45 6000/7700 1) 120 EI30 30 404
F24H E F 450 120/120 -/HH M45 8000 9) 145 EI30 30 501
F25H E F 450 45/45 -/HHH M45 3000/3300 1) 3300 1) 83 EI60 35 503
F26H E F 450 70/70 -/HHH M45 4400/5500 1) 108 EI60 35 515
F27H E F 450 95/95 -/HHH M45 6000/7700 1) 133 EI60 35 530
F28H E F 450 120/120 -/HHH M45 8000 1) 158 EI60 35 541
F309H E F 300 45/45 H/H M0 3500 70 EI30 25-30 394
F310H E F 300 70/70 H/H M0 6200 95 EI30 30 411
F311H E F 300 95/95 H/H M0 8000 9) 120 EI30 30 432
F312H E F 300 120/120 H/H M0 8000 9) 145 EI30 30 447
F313H E F 300 145/145 H/H M0 8000 9) 170 EI30 30 466
F329H E F 300 45/45 H/H M45 3500 70 EI30 30-35 417
F330H E F 300 70/70 H/H M45 6200 95 EI30 30-35 433
F331H E F 300 95/95 H/H M45 8000 9) 120 EI30 30-35 454
F332H E F 300 120/120 H/H M45 8000 9) 145 EI30 30-35 470
F333H E F 300 145/145 H/H M45 8000 9) 170 EI30 30-35 488
F41H E F 450 45/45 HH/HH M0 3700 95 EI60 35 606
F42H E F 450 70/70 HH/HH M0 6500 120 EI60 35 619
F43H E F 450 95/95 HH/HH M0 8000 9) 145 EI60 35 634
F44H E F 450 120/120 HH/HH M0 8000 9) 170 EI60 35 645
F45H E F 450 145/145 HH/HH M0 8000 9) 195 EI60 35 658
F53H E F 450 45/45 HH/HH M45 3700 95 EI60 35 629
F54H E F 450 70/70 HH/HH M45 6500 120 EI60 35 641
F55H E F 450 95/95 HH/HH M45 8000 9) 145 EI60 35 656
F56H E F 450 120/120 HH/HH M45 8000 9) 170 EI60 40 667
F57H E F 450 145/145 HH/HH M45 8000 9) 195 EI60 40 680
F75H Z F 450 95/70 HH/HH M90 6) 4400 145 EI60 48 699
F76H Z F 450 120/95 HH/HH M90 6) 6000 170 EI60 52 795
F77H Z F 450 120/70 HH/HH M90 6) 4400 170 EI60 52 772
F78H Z F 450 145/95 HH/HH M90 6) 6000 195 EI60 52 798
F79H D F 450 70/70 HH/HH M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI60 53 56 797
F80H D F 450 95/95 HH/HH M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI60 53 56 832
F81H D F 450 70/70 HHH/HHH M140 7) 4400/5500 1) min 230 EI90 57 60 1049
F82H D F 450 95/95 HHH/HHH M190 8) 6000/7700 1) min 280 EI90 57 60 1084

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer