Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Classic Board/Plywood 12 mm

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01KE F 450 45/45 -/KA M03000/33001)70EI1525203
F02KE F 450 70/70 -/KA M04400/55001)95EI1530216
F03KE F 450 95/95 -/KA M06000/77001)120EI1530230
F04KE F 450 120/120 -/KA M080009)145EI1530241
F05KE F 450 45/45 -/KAA M03000/33001)82EI3030235
F06KE F 450 70/70 -/KAA M04400/55001)107EI3030247
F07KE F 450 95/95 -/KAA M06000/77001)132EI3030265
F08KE F 450 120/120 -/KAA M080009)157EI3030273
F21KE F 450 45/45 -/KA M453000/33001)70EI15/EI30 3)30225
F22KE F 450 70/70 -/KA M454400/55001)95EI15/EI30 3)30238
F23KE F 450 95/95 -/KA M456000/77001)120EI15/EI30 3)30253
F24KE F 450 120/120 -/KA M4580009)145EI15/EI30 3)30264
F25KE F 450 45/45 -/KAA M453000/33001)82EI30/EI60 3)35257
F26KE F 450 70/70 -/KAA M454400/55001)107EI30/EI60 3)35270
F27KE F 450 95/95 -/KAA M456000/77001)132EI30/EI60 3)35285
F28KE F 450 120/120 -/KAA M4580009)157EI30/EI60 3)35296
F41KE F 450 45/45 AK/KA M0370094EI3035304
F42KE F 450 70/70 AK/KA M06500119EI3035316
F43KE F 450 95/95 AK/KA M080009)144EI3035331
F44KE F 450 120/120 AK/KA M080009)169EI3035342
F45KE F 450 145/145 AK/KA M080009)194EI3035355
F53KE F 450 45/45 AK/KA M45370094EI30/EI60 3)35326
F54KE F 450 70/70 AK/KA M456500119EI30/EI60 3)35339
F55KE F 450 95/95 AK/KA M4580009)144EI30/EI60 3)35347
F56KE F 450 120/120 AK/KA M4580009)169EI30/EI60 3)40365
F57KE F 450 145/145 AK/KA M4580009)194EI30/EI60 3)40373
F65KE F 450 70/70 AK/KA M706500119EI30/EI60 3)40348
F66KE F 450 95/95 AK/KA M9580009)144EI30/EI60 3)40366
F67KE F 450 120/120 AK/KA M9580009)169EI30/EI60 3)40377
F68KE F 450 145/145 AK/KA M9580009)194EI30/EI60 3)40390
F75KZ F 450 95/70 AK/KA M906)4400144EI30/EI60 3)48467
F76KZ F 450 120/95 AK/KA M906)6000169EI30/EI60 3)52492
F77KZ F 450 120/70 AK/KA M906)4400169EI30/EI60 3)52469
F78KZ F 450 145/95 AK/KA M903)6000194EI30/EI60 3)52495
F79KD F 450 70/70 AK/KA M1407)4400/55001)min 204EI30/EI60 3)5356494
F80KD F 450 95/95 AK/KA M1908)6000/77001)min 254EI30/EI60 3)5356529
F81KD F 450 70/70 AAK/KAA M1407)4400/55001)min 229EI60/EI90 3)5760558
F82KD F 450 95/95 AAK/KAA M1908)6000/77001)min 279EI60/EI90 3)5760593

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm