System Förstärkningsregel s450 Classic Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01K E F 450 45/45 -/KA M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 203
F02K E F 450 70/70 -/KA M0 4400/5500 1) 95 EI15 30 216
F03K E F 450 95/95 -/KA M0 6000/7700 1) 120 EI15 30 230
F04K E F 450 120/120 -/KA M0 8000 9) 145 EI15 30 241
F05K E F 450 45/45 -/KAA M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 235
F06K E F 450 70/70 -/KAA M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 247
F07K E F 450 95/95 -/KAA M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 265
F08K E F 450 120/120 -/KAA M0 8000 9) 157 EI30 30 273
F21K E F 450 45/45 -/KA M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 225
F22K E F 450 70/70 -/KA M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 238
F23K E F 450 95/95 -/KA M45 6000/7700 1) 120 EI15/EI30 3) 30 253
F24K E F 450 120/120 -/KA M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 264
F25K E F 450 45/45 -/KAA M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 257
F26K E F 450 70/70 -/KAA M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 270
F27K E F 450 95/95 -/KAA M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 285
F28K E F 450 120/120 -/KAA M45 8000 9) 157 EI30/EI60 3) 35 296
F41K E F 450 45/45 AK/KA M0 3700 94 EI30 35 304
F42K E F 450 70/70 AK/KA M0 6500 119 EI30 35 316
F43K E F 450 95/95 AK/KA M0 8000 9) 144 EI30 35 331
F44K E F 450 120/120 AK/KA M0 8000 9) 169 EI30 35 342
F45K E F 450 145/145 AK/KA M0 8000 9) 194 EI30 35 355
F53K E F 450 45/45 AK/KA M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 326
F54K E F 450 70/70 AK/KA M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 339
F55K E F 450 95/95 AK/KA M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 347
F56K E F 450 120/120 AK/KA M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 365
F57K E F 450 145/145 AK/KA M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 373
F65K E F 450 70/70 AK/KA M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 348
F66K E F 450 95/95 AK/KA M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 40 366
F67K E F 450 120/120 AK/KA M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 377
F68K E F 450 145/145 AK/KA M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 390
F75K Z F 450 95/70 AK/KA M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 467
F76K Z F 450 120/95 AK/KA M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 492
F77K Z F 450 120/70 AK/KA M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 469
F78K Z F 450 145/95 AK/KA M90 3) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 495
F79K D F 450 70/70 AK/KA M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 494
F80K D F 450 95/95 AK/KA M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 529
F81K D F 450 70/70 AAK/KAA M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI60/EI90 3) 57 60 558
F82K D F 450 95/95 AAK/KAA M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI60/EI90 3) 57 60 593

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer