Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor/Plywood 12 mm

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F01QKE F 450 45/45 -/KQ M03000/33001)70EI1525316
F02QKE F 450 70/70 -/KQ M04400/55001)95EI1530329
F03QKE F 450 95/95 -/KQ M06000/77001)120EI1530344
F04QKE F 450 120/120 -/KQ M080009)145EI1530355
F05QKE F 450 45/45 -/KQQ M03000/33001)82EI1530462
F06QKE F 450 70/70 -/KQQ M04400/55001)107EI1530474
F07QKE F 450 95/95 -/KQQ M06000/77001)132EI1530488
F08QKE F 450 120/120 -/KQQ M080001)157EI1530500
F21QKE F 450 45/45 -/KQ M453000/33001)70EI15/EI30 3)30339
F22QKE F 450 70/70 -/KQ M454400/55001)95EI15/EI30 3)30351
F23QKE F 450 95/95 -/KQ M456000/7700120EI15/EI30 3)30366
F24QKE F 450 120/120 -/KQ M4580009)145EI15/EI30 3)30377
F25QKE F 450 45/45 -/KQQ M453000/33001)82EI15/EI30 3)35484
F26QKE F 450 70/70 -/KQQ M454400/55001)107EI15/EI30 3)35496
F27QKE F 450 95/95 -/KQQ M456000/77001)132EI15/EI30 3)35511
F28QKE F 450 120/120 -/KQQ M4580009)157EI15/EI30 3)35522
F41QKE F 450 45/45 QK/KQ M0370094EI3035530
F42QKE F 450 70/70 QK/KQ M06500119EI3035543
F43QKE F 450 95/95 QK/KQ M080009)144EI3035558
F44QKE F 450 120/120 QK/KQ M080009)169EI3035568
F45QKE F 450 145/145 QK/KQ M080009)194EI3035582
F53QKE F 450 45/45 QK/KQ M45370094EI30/EI60 3)35553
F54QKE F 450 70/70 QK/KQ M456500119EI30/EI60 3)35565
F55QKE F 450 95/95 QK/KQ M4580009)144EI30/EI60 3)35580
F56QKE F 450 120/120 QK/KQ M4580009)169EI30/EI60 3)40591
F57QKE F 450 145/145 QK/KQ M4580009)194EI30/EI60 3)40604
F65QKE F 450 70/70 QK/KQ M706500119EI30/EI60 3)40574
F66QKE F 450 95/95 QK/KQ M9580009)144EI30/EI60 3)44592
F67QKE F 450 120/120 QK/KQ M9580009)169EI30/EI60 3)44603
F68QKE F 450 145/145 QK/KQ M9580009)194EI30/EI60 3)44616
F75QKZ F 450 95/70 QK/KQ M906)4400144EI30/EI60 3)48683
F76QKZ F 450 120/95 QK/KQ M906)6000169EI30/EI60 3)52709
F77QKZ F 450 120/70 QK/KQ M906)4400169EI30/EI60 3)52617
F78QKZ F 450 145/95 QK/KQ M906)6000194EI30/EI60 3)52711
F79QKD F 450 70/70 QK/KQ M1407)4400/55001)min 204EI30/EI60 3)5356720
F80QKD F 450 95/95 QK/KQ M1908)6000/77001)min 254EI30/EI60 3)5356756
F81QKD F 450 70/70 QQK/KQQ M1407)4400/55001)min 229EI90/EI120 3)57601010
F82QKD F 450 95/95 QQK/KQQ M1908)6000/77001)min 279EI90/EI120 3)57601046

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm