System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F01QK E F 450 45/45 -/KQ M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 316
F02QK E F 450 70/70 -/KQ M0 4400/5500 1) 95 EI15 30 329
F03QK E F 450 95/95 -/KQ M0 6000/7700 1) 120 EI15 30 344
F04QK E F 450 120/120 -/KQ M0 8000 9) 145 EI15 30 355
F05QK E F 450 45/45 -/KQQ M0 3000/3300 1) 82 EI15 30 462
F06QK E F 450 70/70 -/KQQ M0 4400/5500 1) 107 EI15 30 474
F07QK E F 450 95/95 -/KQQ M0 6000/7700 1) 132 EI15 30 488
F08QK E F 450 120/120 -/KQQ M0 8000 1) 157 EI15 30 500
F21QK E F 450 45/45 -/KQ M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 339
F22QK E F 450 70/70 -/KQ M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 351
F23QK E F 450 95/95 -/KQ M45 6000/7700 120 EI15/EI30 3) 30 366
F24QK E F 450 120/120 -/KQ M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 377
F25QK E F 450 45/45 -/KQQ M45 3000/3300 1) 82 EI15/EI30 3) 35 484
F26QK E F 450 70/70 -/KQQ M45 4400/5500 1) 107 EI15/EI30 3) 35 496
F27QK E F 450 95/95 -/KQQ M45 6000/7700 1) 132 EI15/EI30 3) 35 511
F28QK E F 450 120/120 -/KQQ M45 8000 9) 157 EI15/EI30 3) 35 522
F41QK E F 450 45/45 QK/KQ M0 3700 94 EI30 35 530
F42QK E F 450 70/70 QK/KQ M0 6500 119 EI30 35 543
F43QK E F 450 95/95 QK/KQ M0 8000 9) 144 EI30 35 558
F44QK E F 450 120/120 QK/KQ M0 8000 9) 169 EI30 35 568
F45QK E F 450 145/145 QK/KQ M0 8000 9) 194 EI30 35 582
F53QK E F 450 45/45 QK/KQ M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 553
F54QK E F 450 70/70 QK/KQ M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 565
F55QK E F 450 95/95 QK/KQ M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 580
F56QK E F 450 120/120 QK/KQ M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 591
F57QK E F 450 145/145 QK/KQ M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 604
F65QK E F 450 70/70 QK/KQ M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 574
F66QK E F 450 95/95 QK/KQ M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 44 592
F67QK E F 450 120/120 QK/KQ M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 44 603
F68QK E F 450 145/145 QK/KQ M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 44 616
F75QK Z F 450 95/70 QK/KQ M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 683
F76QK Z F 450 120/95 QK/KQ M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 709
F77QK Z F 450 120/70 QK/KQ M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 617
F78QK Z F 450 145/95 QK/KQ M90 6) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 711
F79QK D F 450 70/70 QK/KQ M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 720
F80QK D F 450 95/95 QK/KQ M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 756
F81QK D F 450 70/70 QQK/KQQ M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI90/EI120 3) 57 60 1010
F82QK D F 450 95/95 QQK/KQQ M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI90/EI120 3) 57 60 1046

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer