System Förstärkningsregel s450 Aquapanel Indoor

Väggsnitt Väggnr Beteckning Not Max höjd(mm) Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Detaljlösningar
F01Q E F 450 45/45 -/QQ M0 3000/3300 70 - 30 Dokument
F02Q E F 450 70/70 -/QQ M0 4400/5500 95 - 30 Dokument
F03Q E F 450 95/95 -/QQ M0 6000/7700 120 - 30 Dokument
F04Q E F 450 120/120 -/QQ M0 8000 145 - 30 Dokument
F05FbQ E F 450 45/45 -/25FbQ M0 3000/3300 83 EI60 30 Dokument
F06FbQ E F 450 70/70 -/25FbQ M0 4400/5500 108 EI60 30 Dokument
F07FbQ E F 450 95/95 -/25FbQ M0 6000/7700 133 EI60 30 Dokument
F08FbQ E F 450 120/120 -/25FbQ M0 8000 158 EI60 30 Dokument
F09Q E F 450 45/45 Q/Q M0 3500 70 EI30 30 Dokument
F10Q E F 450 70/70 Q/Q M0 6200 95 EI30 30 Dokument
F11Q E F 450 95/95 Q/Q M0 8000 120 EI30 30 Dokument
F12Q E F 450 120/120 Q/Q M0 8000 145 EI30 30 Dokument
F13Q E F 450 145/145 Q/Q M0 8000 170 EI30 30 Dokument
F21Q E F 450 45/45 -/QQ M45 3000/3300 70 EI30 3) 30 Dokument
F22Q E F 450 70/70 -/QQ M45 4400/5500 95 EI30 3) 30 Dokument
F23Q E F 450 95/95 -/QQ M45 6000/7700 120 EI30 3) 30 Dokument
F24Q E F 450 120/120 -/QQ M45 8000 145 EI30 3) 30 Dokument
F25FbQ E F 450 45/45 -/25FbQ M45 3000/3300 83 EI60 35 Dokument
F26FbQ E F 450 70/70 -/25FbQ M45 4400/5500 108 EI60 35 Dokument
F27FbQ E F 450 95/95 -/25FbQ M45 6000/7700 133 EI60 35 Dokument
F28FbQ E F 450 120/120 -/25FbQ M45 8000 158 EI60 35 Dokument
F29Q E F 450 45/45 Q/Q M45 3500 70 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F30Q E F 450 70/70 Q/Q M45 6200 95 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F31Q E F 450 95/95 Q/Q M45 8000 120 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F32Q E F 450 120/120 Q/Q M45 8000 145 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F33Q E F 450 145/145 Q/Q M45 8000 170 EI30/EI60 3) 35 Dokument
F41Q E F 450 45/45 QQ/QQ M0 3700 95 EI90 35 Dokument
F42Q E F 450 70/70 QQ/QQ M0 6500 120 EI90 40 Dokument
F43Q E F 450 95/95 QQ/QQ M0 8000 145 EI90 40 Dokument
F44Q E F 450 120/120 QQ/QQ M0 8000 170 EI90 40 Dokument
F45Q E F 450 145/145 QQ/QQ M0 8000 195 EI90 40 Dokument
F53Q E F 450 45/45 QQ/QQ M45 3700 95 EI90 40 Dokument
F54Q E F 450 70/70 QQ/QQ M45 6500 120 EI90/EI120 3) 40 Dokument
F55Q E F 450 95/95 QQ/QQ M45 8000 145 EI90/EI120 3) 40 Dokument
F56Q E F 450 120/120 QQ/QQ M45 8000 170 EI90/EI120 3) 44 Dokument
F57Q E F 450 145/145 QQ/QQ M45 8000 195 EI90/EI120 3) 44 Dokument
F75Q Z F 450 95/70 QQ/QQ M90 6) 4400 145 EI90/EI120 3) 52 Dokument
F76Q Z F 450 120/95 QQ/QQ M90 6) 6000 170 EI90/EI120 3) 52 Dokument
F77Q Z F 120/70 QQ/QQ M90 6) 4400 170 EI90/EI120 3) 52 Dokument
F78Q Z F 450 145/95 QQ/QQ M90 6) 6000 195 EI90/EI120 3) 52 Dokument
F79Q D F 450 70/70 QQ/QQ M140 7) 4400/5500 min 205 EI90/EI120 3) 57 60 Dokument
F80Q D F 450 95/95 QQ/QQ M190 8) 6000/7700 min 255 EI90/EI120 3) 57 60 Dokument
F81Q D F 450 70/70 QQQ/QQQ M140 7) 4400/5500 min 230 >EI120 61 65 Dokument
F82Q D F 450 95/95 QQQ/QQQ M190 8) 6000/7700 min 280 >EI120 61 65 Dokument

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer