Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Akustikregel s450 Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
A11E AR 450 70/70 A/A M0440095EI303135
A12E AR 450 95/95 A/A M06000120EI303135
A13E AR 450 120/120 A/A M06200145EI3031?35
A18E AR 450 70/70 A/A M45440095EI303640
A19E AR 450 95/95 A/A M456000120EI303640
A20E AR 450 120/120 A/A M456200145EI303640
A26E AR 450 70/70 AA/AA M04700120EI604144
A27E AR 450 95/95 AA/AA M06800145EI604144
A28E SR 450 120/120 AA/AA M07000170EI604144
A34E AR 450 70/70 AA/AA M454700120EI604552
A35E AR 450 95/95 AA/AA M456800145EI604552
A36E AR 450 120/120 AA/AA M457000170EI604552
A37E AR 450 160/160 AA/AA M457000210EI604552
A38E?AR 450 160/AR160 AA/AA M1407)7000205EI604952
A39E?AR 450 160/AR160 AAA/AAA M1407)?7000230EI605356

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm