System Akustikregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
A11 E AR 450 70/70 A/A M0 4400 95 EI30 31 35
A12 E AR 450 95/95 A/A M0 6000 120 EI30 31 35
A13 E AR 450 120/120 A/A M0 6200 145 EI30 31? 35
A18 E AR 450 70/70 A/A M45 4400 95 EI30 36 40
A19 E AR 450 95/95 A/A M45 6000 120 EI30 36 40
A20 E AR 450 120/120 A/A M45 6200 145 EI30 36 40
A26 E AR 450 70/70 AA/AA M0 4700 120 EI60 41 44
A27 E AR 450 95/95 AA/AA M0 6800 145 EI60 41 44
A28 E SR 450 120/120 AA/AA M0 7000 170 EI60 41 44
A34 E AR 450 70/70 AA/AA M45 4700 120 EI60 45 52
A35 E AR 450 95/95 AA/AA M45 6800 145 EI60 45 52
A36 E AR 450 120/120 AA/AA M45 7000 170 EI60 45 52
A37 E AR 450 160/160 AA/AA M45 7000 210 EI60 45 52
A38 E?AR 450 160/AR160 AA/AA M140 7) 7000 205 EI60 49 52
A39 E?AR 450 160/AR160 AAA/AAA M140 7)? 7000 230 EI60 53 56

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer