Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Limsystem

Knauf Danogips Limsystem har kraftigt förenklat och förbättrat montaget av gipsskivor genom en rad uppenbara fördelar.
Väl beprövat

Redan år 1999 introducerade Knauf Danogips ett helt nytt och patenterat montagesystem för gipsskivor i Sverige, Knauf Danogips Limsystem (KDL). Idag är detta system mycket väl etablerat på den svenska byggmarknaden. Försök med limning av gipsskivor hade förvisso förekommit till och från genom åren men först genom KDL fick marknaden ett typgodkänt och helt igenom utprovat system med avseende på ljud, brand, statik, ålderbeständighet samt miljöinverkan.

Montage

Systemet fungerar på alla typer av stommar, även trä. Samtliga Knauf Danogips kartongklädda gipsskivor är godkända att limmas. Limmet appliceras med fogspruta (antingen batteridriven eller manuell) på stommen och istället för att fullskruva gipsskivorna (ca 47 skruv på en normal gipsskiva) sätts 9 skruv (3 rader med 3 skruv i varje). Andra laget monteras på samma sätt genom att limmet appliceras på underliggande skivor och monteras också med endast 9 skruv.

Limmet har en förlängd öppentid vilket ger gott om tid att justera skivorna rätt samt även möjlighet att limma för flera skivor åt gången. Full härdning på limmet uppnås inom ca 7 dagar i normal rumstemperatur.

Förbättrad arbetsmiljö och ergonomi

Belastningen på montören minskar avsevärt, framförallt genom att det alltid bara blir 3 skruv som monteras över axelhöjd. Tack vare den kraftigt minskade skruvåtgången kan också montaget ske med batteriskruvdragare, vilket även minskar bullret som de normalt använda skruvautomaterna ger ifrån sig. Även vid normalt besvärlig skruvning i förstärkningsreglar samt infästning av stålplåt ger limsystemet påtagliga ergonomifördelar.

Snabbare montage

Applicering av lim och montage av det fåtaliga antalet skruven tar betydligt kortare tid än traditionell fullskruvning. Vid stora och/eller långa väggar är tidsbesparingarna betydande.Limmet är även godkänt som fogmassa vid ljud- och brandkonstruktioner. Detta gör att dessa moment kan utföras samtidigt med samma fogspruta.

Möjliggör ökad stabilitet och kvalitet

Limning gör att skivverkan i konstruktionen kraftigt förbättras. Detta leder till en ökad stabilitet, högre vägghöjder och en mer robust känsla i väggarna.

 

limsystem

Exempel på hög väggkonstruktion med limmade gipsskivor på stålregelstomme.

Varför välja Knauf Danogips Limsystem?

Knauf Danogips Limsystem har kraftigt förenklat och förbättrat montaget av gipsskivor genom en rad uppenbara fördelar:

  • Förbättrad arbetsmiljö och ergonomi genom mindre skruvning.
  • Förbättrade enhetstider.
  • Väggar med förhöjd stabilitet och kvalitet.
  • Mångsidigt. Fungerar med de flesta byggskivor på både stål- och träregelstommar. Limmet fungerar även som fogmassa vid ljud- och brandkrav.
  • Miljövänligt.
  • Mindre spill.
  • Godkänt enligt BASTA/Byggvarubedömningen.

Sammanfattningsvis ett system som höjer kvaliteten, spar pengar och tid samt dessutom muskler och leder.