System Förstärkningsregel s450 Väggsystem för offentliga miljöer

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
F41II E F 450 45/45 II/II M0 3700 95 EI60 35 281
F42II E F 450 70/70 II/II M0 6500 120 EI60 35 294
F43II E F 450 95/95 II/II M0 8000 9) 145 EI60 35 309
F44II E F 450 120/120 II/II M0 8000 9) 170 EI60 35 320
F45II E F 450 145/145 II/II M0 8000 9) 195 EI60 35 333
F53II E F 450 45/45 II/II M45 3700 95 EI60 35 303
F54II E F 450 70/70 II/II M45 6500 120 EI60 35 316
F55II E F 450 95/95 II/II M45 8000 9) 145 EI60 35 331
F56II E F 450 120/120 II/II M45 8000 9) 170 EI60 40 342
F57II E F 450 145/145 II/II M45 8000 9) 195 EI60 40 355
F65II E F 450 70/70 II/II M70 6500 120 EI60 40 325
F66II E F 450 95/95 II/II M95 8000 9) 145 EI60 40 343
F67II E F 450 120/120 II/II M95 8000 9) 170 EI60 40 354
F68II E F 450 145/145 II/II M95 8000 9) 195 EI60 40 367

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer