Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Infästningar

09. Funktionsväggar

För tunga föremål och/eller sådana som kan utsättas för dynamisk last t ex tyngre skåp, tvättställ, vägghängda toaletter, skötbord, handtag, duschstång samt duschblandare måste väggen förstärkas för att klara belastningen. Knauf Danogips har här flera alternativ:

Kortling av Plywood med kortlingsbeslag KB 12

Enligt BKR/GVK godkänns träbaserat skivmaterial som underlag för infästning. Knauf Danogips avråder från användning av Plywood som inre skivlag. Skälet till detta är risken för rörelser och sprickbildning i konstruktionen. Även tätskiktsystemet kan ta skada av dessa rörelser. I stället bör träbaserade skivor kortlas mellan reglarna med Knauf Danogips kortlingsbeslag KB 12. Detta för att säkerställa att eventuella fuktrörelser i den träbaserade skivan ej överförs till stommen genom mekanisk infästning. Till kortlingsbeslag KB 12 används 12 mm Plywoodskivor i tillpassade remsor ≥300 mm, se figur 1. Vid tyngre laster bör Förstärkningsreglar användas istället för Multireglar som regel i anslutning till KB 12. Vid dynamiska laster ska alltid förstärkningsreglar användas.

Om Plywood ändå skall användas som inre skivlag

Om konstruktionen ändå utförs med träbaserad skiva innerst är det mycket viktigt att känna till och planera arbetet med hänsyn till formförändringar. Information hämtas i första hand från leverantör av träbaserad skiva. Om inget annat anges rekommenderar dock Knauf Danogips följande:

  • Minst 12 mm konstruktionsplywood av kvalitet lägst P30. Säker Vattens anvisningar kräver minst 15 mm tjocklek
  • Plywood skarvas över regel och där skivskarvar är förskjutna i förhållande till överliggande våtrumsskiva
  • Plywood fästs i regelstomme
  • Plywood ska ha en maximal fuktkvot på 12 % innan montage av Knauf Danogips våtrumsskiva
  • Tyngre infästningar fästs i kortlingar eller i färdiga fixturer
Komplettering med kortling i trä

Ett annat alternativ är att placera kortlingar i trä i rätt dimension mellan stålreglarna. Denna konstruktion är vanligt förekommande för infästning av handfat i WC. Vid mycket tunga och/eller dynamiska laster krävs fixtur alternativt kontakta Knauf Danogips. Liksom vid kortlingsbeslag KB12 bör anslutande stålreglar vara av förstärkningstyp. Kortling i trä kan användas inom våtzon 1 för att uppfylla BKR/GVK:s krav.

Fixturer för tyngre infästning

För tyngre produkter såsom sanitetsporslin och rostfri inredning kan också färdiga fixturer väljas. Nedan visas några exempel på detta bl a fixtur för vägghängd toalett och fixtur för tvättställ. På grund av att tung och dynamisk last kan förväntas i konstruktionen ska förstärkningsreglar monteras på vardera sidan av fixturen.

     

Byggkeramikrådets rekommendationer för efterkommande installationer

Skruvinfästningar ska förseglas enligt tät- skiktstillverkarens monteringsanvisning.

Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massiv konstruktion, såsom betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj, (t ex kortling).

För ökad säkerhet mot fuktskador är det lämpligt att alltid välja system med infästning genom limning. (Källa BBV 10:1)

Läs mer på Byggkeramikrådets hemsida

Branschregler för infästning i våtrumsvägg enligt Säker Vatten

Rätt byggd håller vägen tätt även för infästning med skruv. Läs mer på Säker Vatten

Max momentkapacitet för MR-regelstomme får inte överskridas vilket är 0,3/0,4 kNm per regel för enkelt resp dubbla skivlag.