System Multiregel s450 Safeboard/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Beteckning Max höjd(mm) Alt max höjd(mm) Anm alt max höjd Tjocklek(mm) Brandklass R'w+C50-3150(dB) R'w(dB) Alt R'w(dB) Anm R'w Index
M42X E MR450 70/70 AX/AA M0 4600 120 EI60 40 401
M42X2 E MR450 70/70 AX/XA M0 4600 120 EI60 44 640
M43X E MR450 95/95 AX/AA M0 6600 145 EI60 44 408
M43X2 E MR450 95/95 AX/XA M0 6600 145 EI60 48 646
M44X E MR450 120/120 AX/AA M0 7000 1) 170 EI60 44 414
M44X2 E MR450 120/120 AX/XA M0 7000 1) 170 EI60 48 652
M48X4 E MR450 70/70 AXX/XXA M0 5200 145 EI90 48 1170
M48X6 E MR450 70/70 AXXX/XXXA M0 5800 170 EI120 >52 1720
M49X4 E MR450 95/95 AXX/XXA M0 7000 1) 170 EI90 52 1180
M49X6 E MR450 95/95 AXXX/XXXA M0 7000 1) 195 EI120 >52 1730
M50X4 E MR450 120/120 AXX/XXA M0 7000 1) 195 EI90 52 1190
M50X6 E MR450 120/120 AXXX/XXXA M0 7000 1) 220 EI120 >52 1740

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd.
Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.
2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.
3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt > 1000 ° C.
4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).
5) Avser bostäder.
6) M90 = 2 x 45 mm
7) M140 = 2 x 70 mm
8) M190 = 2 x 95 mm
9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer