Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

System Förstärkningsregel s450 Safeboard/Classic Board

VäggsnittVäggnrBeteckningMax höjd(mm)Alt max höjd(mm)Anm alt max höjdTjocklek(mm)BrandklassR'w+C50-3150(dB)R'w(dB)Alt R'w(dB)Anm R'wIndex
F42XE F 450 70/70 AX/AA M06500120EI6035480
F42X2E F 450 70/70 AX/XA M06500120EI6040718
F43XE F 450 95/95 AX/AA M080009)145EI6035495
F43X2E F 450 95/95 AX/XA M080009)145EI6040733
F44XE F 450 120/120 AX/AA M080009)170EI6035506
F44X2E F 450 120/120 AX/XA M080009)170EI6040744
F48X4E F 450 70/70 AXX/XXA M06500145EI90441257
F48X6E F 450 70/70 AXXX/XXXA M06500170EI120481797
F49X4E F 450 95/95 AXX/XXA M080009)170EI90441272
F49X6E F 450 95/95 AXXX/XXXA M080009)195EI120481811
F50X4E F 450 120/120 AXX/XXA M080009)195EI90441283
F50X6E F 450 120/120 AXXX/XXXA M080009)220EI120481822

Förutsättningar:
Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån vårt utböjningskrav på L/300 på väggens halva höjd vid en transversal last på 0,5 kN/m1. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vissa antaganden har gjorts.
1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf.
3) För att uppnå angiven brandklass skall konstruktionen utföras med min 45 mm isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000°C.
6) Avser bostäder
7) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev fogmassa)
8) M90 = 2 x 45 mm
9) M140 = 2 x 70 mm
10) M190 = 2 x 95 mm