Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Bestämmelser för röntgenväggar

09. Funktionsväggar

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:11
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning.
1.0 Lokal där röntgenutrustning med rörspänning om högst 75 kV avsedd för intraoralt placerade bildmottagare används

 

1.1 I väggar, golv, tak, dörrar och fönster ska strålskärmningen motsvara minst 0,5 mm bly.

1.2 I väggar, golv, tak och dörrar till lokaler inom kliniken där personer endast tillfälligt uppehåller sig ska strålskärmningen minst motsvara 0,25 mm bly.

1.3 Väggarna ska vara skärmade till en höjd av minst 2,1 m.

1.4 Dörr mot korridor eller dörr till annat behandlingsrum behöver inte strålskärmas om primärstrålning inte riktas mot dessa.

1.5 I golv och tak direkt anslutande till mark eller till yttertak krävs ingen strålskärmning.

1.6 I ytterväggar och fönster i dessa krävs ingen strålskärmning om personer inte vistas på ett avstånd mindre än 5 meter.

1.7 Hål i strålskärmningen ska täckas om hålets diameter överstiger 75 mm.

1.8 I en lokal där antalet exponeringar är maximalt 15 per vecka krävs ingen strålskärmning.

1.9 Mobila strålskärmar ska användas vid mobil verksamhet då antalet exponeringar överstiger 15 per vecka. Skärmarna ska ha en strålskärmning motsvarande minst 0,25 mm bly.

 

2.0 Lokal där utrustning avsedd för panoramaröntgen används

 

2.1 I väggar, golv, tak, dörrar och fönster ska strålskärmningen motsvara minst 0,5 mm bly.

2.2 Väggar ska strålskärmas till en höjd av minst 2,1 m.

2.3 I golv och tak direkt anslutande till mark eller till yttertak krävs ingen strålskärmning.

2.4 I ytterväggar och fönster i dessa krävs ingen strålskärmning om personer inte vistas på ett avstånd mindre än 5 meter.

 

3.0 Lokaler avsedda för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik

 

3.1 Strålskärmning motsvarande en tjocklek i mm bly.

Maximal rörspänning UVäggar, golv, tak, dörrar och fönster
U ≤ 75 kV0,5
75 < U ≤ 100 kV1,0
100 < U ≤ 150 kV2,0

 

3.2 I golv och tak direkt anslutande till mark eller till yttertak krävs ingen strålskärmning.

3.3 I ytterväggar och fönster i dessa krävs ingen strålskärmning om personer inte vistas på ett avstånd mindre än 20 meter.

3.4 Väggar ska strålskärmas till en höjd av minst 2,1 m eller högre om primärstrålningen riktas högre upp på väggen.

3.5 Mobila strålskärmar ska användas då mobil röntgenutrustning används om primärstrålning kan träffa personer i omgivningen. Skärmarna ska ha en strålskärmning motsvarande den som anges i tabellen, punkt 3.1.

4.0 Lokaler där bara smådjur undersöks och strålriktningen är låst mot golvet

 

4.1 I väggar, golv, tak, dörrar och fönster som vetter mot utrymme som inte tillhör kliniken ska strålskärmningen motsvara minst 1 mm bly.

4.2 I väggar, dörrar och fönster inom kliniken ska strålskärmningen motsvara minst 0,5 mm bly.

4.3 Väggar ska strålskärmas till en höjd av minst 2,1 m.

4.4 I ytterväggar och fönster i dessa krävs ingen strålskärmning om personer inte vistas på ett avstånd mindre än 5 meter.

 

5.0 Lokaler avsedda för röntgendiagnostik inom sjukvården eller tandvården

 

5.1 Strålskärmning motsvarande en tjocklek i mm bly.

Maximal rörspänning UVäggar, golv, tak, dörrar och fönster
U ≤ 40 kV0,25
40 ≤ 75 kV0,5
75 < U ≤ 100 kV1,0
100 < U ≤ 150 kV2,0

 

5.2 I golv och tak direkt anslutande till mark eller till yttertak krävs ingen strålskärmning.

5.3 Väggar ska strålskärmas till en höjd av minst 2,1 m eller högre om primärstrålningen riktas högre upp på väggen.

5.4 Mobila strålskärmar ska användas då mobil röntgenutrustning används om primärstrålning kan träffa personer i omgivningen. Skärmarna ska ha en strålskärmning motsvarande minst 1,0 mm bly.

 

6.0 Strålskärmande material

 

Eventuella fogar ska vara fyllda med fogmassa av motsvarande densitet som materialet.

6.1 Alternativa material för strålskärmning

Nominell rörspänning UU ≤ 75 kVU ≤ 75 kV75 < U ≤ 100 kV100 < U ≤ 150 kV
Referensvärde för blytjocklek (mm) 0,25 0,5 1,0 2,0
Alternativt material (densitet kg/m³)
Stålplåt (7800 kg/m³) (mm) 1,5 3 – –
Lättbetong (500 kg/m³) (mm) 70 150 250 –
Betong (2300 kg/m³) (mm) 50 50 90 160
Tegel (1500 kg/m³) (mm) 70 70 120 250
Gipsskivor 13 mm (st) 4 8 –