Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Inbrottsklassade väggar

09. Funktionsväggar

Allmänt om inbrottsskydd

Det grundläggande inbrottsskyddet är ett bra mekaniskt skydd. Detta kan uppnås genom att utrymmets omslutningsytor görs motståndskraftiga så att de är svåra att forcera. Ett godtagbart inbrottsskydd ska försvåra att ta sig in i utrymmet samt även göra det svårt att föra bort egendom. Vid krav på innervägg med extra säkerhet mot inbrott är vårt system med mekaniskt inbrottsskydd, IBPH, lämpligt. Det kan gälla såväl affärslokaler, kontorslokaler, lägenhetsskiljande väggar i bostäder som förråd där man önskar en större säkerhet mot inbrott.

Svenska Stöldskyddsföreningen redovisar i SSF 200:5 exempel på konstruktionsprinciper för att uppnå skyddsklasserna 1, 2 och 3. I många fall måste dock inbrottsskyddet dimensioneras för det specifika objektet och i samråd med försäkringsbolaget. Observera att vid utförande av vägg med mekaniskt inbrottsskydd är det viktigt att väggen ansluter tätt till bärande golv och takbjälklag och inte till exempelvis ett undertak då det finns risk för överkrypning. Det är dessutom viktigt att inbrottsskyddet monteras på ett korrekt sätt.

Inbrottsskydd IBPH

Knauf Danogips Inbrottsskydd IBPH är en hålad stålplåt som följer de vanliga gipsskivornas bredd (900). Beroende på skyddsklass väljs därefter IBPH 1,0 eller IBPH 2,0. Se tabell nedan för krav på minsta plåttjocklek.

Skyddsklass 3: Kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass
123
Alternativ med Plywood12/12* mm12/24* mm
Stålplåt med minsta tjocklek0,8 mm1,0 mm2,0 mm

*) Material i mm på var sida om stommen.

 

Skyddsklasser enligt SSF 200:5

Skyddsklasser anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet. Förekommer olika skyddszoner i ett objekt med olika krav på skydd (olika skyddsklasser) ska respektive zon uppfylla kraven för sin skyddsklass. Kraven på mekaniskt inbrottsskydd är indelade i tre skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta och skyddsklass 3 den högsta.

Skyddsklass 1: Kan gälla för verksamhet med ingen eller ringa mängd stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass 2: Kan gälla för verksamhet med större mängd stöldbegärlig egendom än skyddsklass 1.

Skyddsklass 3: Kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass
123
Alternativ med Plywood12/12* mm12/24* mm
Stålplåt med minsta tjocklek0,8 mm1,0 mm2,0 mm

*) Material i mm på var sida om stommen.

Övriga byggskivor, t ex gips, spånskivor, masonit eller liknande är inte en del av inbrottsskyddet.