Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Enkelsidig perforering

09. Funktionsväggar

Ljudisolering R´w = 48 dB

En mycket kvalitativ innervägg som uppfyller den högsta klassen, ljudklass A, för ljudisolering mellan klassrum i skolor.

Ljudabsorption

Akustisk reglering beror på bl a rumsutformning och beklädnadsskivans perforering. Kontakta vänligen Knauf Danoline för framtagande av optimal perforering för ditt specifika rum.

*) Normalgipsskiva Classic Board kan vid behov istället vara 12,5 mm hårdgipsskiva Solid Board antingen i två skivlag eller som yttersta skivlag. Möjlighet finns även att som yttersta skivlag välja 12,5 mm Surface Board vid förhöjda krav på ytsläthet.

**) För fördjupad information kring akustik samt för val av perforering samt perforeringsgrad kontakta Knauf Danoline alternativt gå in på http://se.knaufdanoline.com/product_category/walls/.

Brandklass

EI 30: Knauf Danogips-skivor ska vara 12,5 mm Classic Board.

EI 60: Knauf Danogips-skivor ska vara 12,5 mm Classic Board men med följande ändring – gipsskiva på väggsida mot perforerad beklädnadsskiva ska vara 1 x 15,5 mm brandskyddsskiva Secura Board.