Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Dubbelsidig perforering

09. Funktionsväggar

Ljudisolering R´w = 44 dB

En innervägg som uppfyller de krav, ljudklass B och C, som normalt ställs på ljudisolering mellan klassrum i skolor.

Ljudabsorption

Akustisk reglering beror på bl a rumsutformning och beklädnadsskivans perforering. Kontakta vänligen Danoline för framtagande av optimal perforering för ditt specifika rum.

**) För fördjupad information kring akustik samt för val av perforering samt perforeringsgrad kontakta Knauf Danoline alternativt gå in på http://se.knaufdanoline.com/product_category/walls/.

Brandklass

EI 30: Knauf Danogips-skivor ska vara 12,5 mm Classic Board.

EI 60: Knauf Danogips-skivor ska vara 15,5 mm brandskydsskivor Secura Board.