Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

Förstärkningsregel

04. Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande väggar, infästning av tunga dörrar samt ovanför glaspartier i exempelvis korridorväggar.

Ett annat användningsområde är att stärka upp regelstommen vid tyngre dynamisk infästning.  Systemet kan också med fördel användas i högre väggar när man av platsskäl vill gå ner i profildimension jämfört med System Multiregel förutsatt att ljudkrav uppfylls. Beakta att Förstärkningsregeln har sämre ljudegenskaper p g a grövre plåttjocklek.

Regeldimensioner

Systemet finns i samtliga profildimensioner från 45 mm till 145 mm som standard samt 160 mm som beställningsvara. Naturligtvis kan regeln också fås i speciallängd. För anslutningar mot andra byggdelar används skena FSK (≤ 30 dB). Föreligger ljudkrav används istället skena FSKP vid ljudkrav ≥ 35 dB, kompletterat med akustisk tätmassa på en väggsida vid 40-44 dB samt på två väggsidor >44 dB. Som beställningsvara finns även skena FSKT, som istället kan användas ≥ 40 dB (denna behöver ej kompletteras med akustisk tätmassa).

Alternativt kan skena FSK kompletteras med lös cellpolyetenduk EP, eller lös EPDM-gummlist GT. Dessutom kan i vissa fall vanliga skenor SK, SKP och SKT användas i kombination med förstärkningsklammer FRK.

Förstärkningsregeln har normalt 1,0 mm profiltjocklek men om behov (t ex mycket höga höjd- och stabilitetskrav) föreligger kan regeln erhållas i grövre godstjocklekar alternativt regelavståndet krympas till s300 mm. Kontakta Knauf Danogips för ytterligare information. Regeln har breda flänsar, 52 mm respektive 48 mm, vilket underlättar skruvmontaget.

Montage och limning

Man bör betänka att dessa profiler ej går att kapa i en profilkap. Lämplig tillkapning görs med vinkelslip eller motsvarande (planera för hett arbete). Förväntas mycket tillkapning kan regeln, liksom samtliga övriga Knauf Danogips profiler, med fördel beställas i speciallängd. P g a den större godstjockleken ska självborrande skruv typ Base+ användas vid montaget. Knauf Danogips rekommenderar därför att Knauf Danogips Limsystem används vid montage av System Förstärkningsregel. På detta sätt minskas mängden skruv markant vilket ger lägre enhetstider samt förbättrad ergonomi.