Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30
Semsterstängt V28-31

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

SSF 200:5 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd

06. Nail It System

Sambandet mellan väggklass i denna norm och skyddsklass enligt SSF 200:5.

Anm: SSF 200:5 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd.

2 ALLMÄNNA KRAV
2.1 Krav på infästning och skarvar
Eventuella skarvar mellan väggelement, hörn samt infästning mot golv och tak ska ur
angrepps- och hållfasthetssynpunkt vara likvärdig väggen i övrigt.

3 SÄRSKILDA KRAV
3.1 Angrepp med handverktyg
Väggen ska inte kunna forceras enligt punkt 3.2 på kortare tid än vad som anges i tabellen nedan:

5.3 PROVNINGENS UTFÖRANDE
5.3.1 Angrepp med handverktyg
Provningsgruppen ska välja angreppspunkter för att på kortast möjliga tid forcera väggytan och skarvar. Exempel på angreppspunkter:
– Väggytan
– Skarvar mellan väggelement
– Skarv mellan väggytan och golv samt mellan väggytan och tak.

5.3.2 Väggar i klass 1,2 och 3/Verktygslista
Vid varje enskild provning får nedanstående verktyg användas:

Verktygen begränsas i vikt till 0,8 kg och i längd till 300 mm om inte annat anges.
Även mindre verktyg får användas.

Källa: SSF 200:5 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd.