Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Ventilerat komfortgolv för betongplatta på mark

Byggsystem

Ventilerat komfortgolv för betongplatta på mark med GIFAfloor Flex FHB25 och Aquapanel Indoor


Golvsystem med GIFAfloor Flex är ett idealiskt val i skolmiljöer tack vare:

  • mycket hög styrka
  • goda ljudegenskaper
  • hög komfort

I kombination med den helt oorganiska Aquapanel Indoor (för att öka golvets tyngd) kan man konstruera nya och fuktsäkra övergolv av mycket hög kvalitet på fuktiga och luktsmittade betongplattor.

Ventilation

Principen för nytt övergolv är ett undertrycksventilerat golv som skall förhindra fukt och lukt att komma upp i golvet och ovanliggande rum. Undertrycket skapas med separat fläkt. Övergolvet utförs så att en luftspalt på ca 100 mm erhålles mellan betongytan och underkant golvkonstruktion luftspalten placeras en perforerad frånluftskanal (spirorör) som kopplas till den separata fläkten.

Golvuppbyggnad

Ett regelsystem monteras på betongplattan med gängade justerskruvar/distansskruvar av plast. Reglarna skall vara en hattprofil av förzinkat stål. (Granab golvregelsystem 3000) Regelavstånd: 600 mm. För att undvika trumljud måste golvkonstruktionen göras så tung som möjligt, därför monteras 2×12,5 mm Aquapanel Indoor mellan reglarna. Eftersom dessa skivor dessutom är helt oorganiska klarar de den fuktiga miljön i luftspalten.

Ovanpå reglarna och Aquapanel-skivorna utlägges en 0,2 mm plastfolie för att avskilja organiskt material (träreglar) från luftspalten. Skarvar omlott minst 300 mm. Anslutning av plastfolien mot yttervägg skall vara lufttät. På detta monteras träreglar 45×70 s600 mm eller 45×45 s600 mm beroende på vilken total bygghöjd som finns tillgänglig. Träreglarna fästes till underliggande stålregel med långa skruvar.

Mellan träreglarna placeras 70 mm eller 50 mm markskiva av stenull, densitet 140 kg/m³. 25 mm GIFAfloor Flex FHB25 bärande fibergipsplatta skruvas till träreglarna. Innan plastmatta läggs ut ska golvet avjämnas med min 2 mm golvspackel. Under mellanväggar skall ett avbrott på minst 10 mm utföras i FHB25-plattan för att minimera stegljud mellan rum. Golvbeläggning med 2 mm homogen plastmatta med uppvik.

(Källa: SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB)