Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Fuktproblem med betongplatta på mark - lösningar med GIFAfloor Flex/Aquapanel Indoor

Skivundergolvsystem

Många förskolor och fritidshem är byggda i slutet av 70- och början på 80-talet. Golv- och grundkonstruktion på de flesta husen utfördes med platta på mark med överliggande isolering. Övergolvet är ofta uppbyggt av spånskiva med underliggande cellplastskivor (70+70 mm). Cellplastskivorna är utlagda på en sandavjämning (3-5 cm) ovanpå betongplattan. Mellan sanden och cellplastskivorna finns i de allra flesta fall en plastfolie. Denna golvkonstruktion var vid den tiden mycket vanlig och den var också typgodkänd.

Ur komfortsynpunkt var det ett mycket bra övergolv, lite svikt som är gynnsamt för ryggar och knän och även behaglig golvtemperatur. Tyvärr konstaterades efter ett antal år att golvet ur fuktsynpunkt var en riskkonstruktion. Risken för mögellukt i dessa golv är stor på grund av närvaron av organiskt material.

Markfukt gör att det blir en mycket långsam process och luktproblemen kommer oftast efter 10 – 15 år, ibland 20 år. Mängden byggfukt i betongplattan har naturligtvis också stor betydelse för när problemen ger sig till känna.

Följande nackdelar har upptäckts:

  • Det blir omfattande åtgärder vid vattenskador. Vattnet rinner okontrollerat i sandskiktet och blir svårt att lokalisera.
  • I de flesta fall innehöll sanden organiskt material (risk för lukt).
  • På betongplattan under sandskiktet finns nästan alltid sågspånsrester kvar från byggtiden (risk för lukt).
  • Vissa gipsväggar, framförallt ytterväggarna, står på betongplattan vilket innebär att gipsskivorna kommer i kontakt med sanden.
  • Sanden, sågspånet och gipsskivorna inkl syllar är samtliga fuktkänsliga material och utsattes från början av byggfukt från betongplattan och efter några år även av markfukt.
    (Källa: SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB)