Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Brandinklädnad med Knauf Fireboard

Brandinklädnad med Knauf Fireboard

Pelare och balkar av stål är utsatta för stora påfrestningar i händelse av brand. De måste skyddas och Knauf Fireboard är ett effektivt och ekonomiskt system att utföra dessa inklädnader. Tack vare skivans extrema brandegenskaper klarar man alla typer av inklädnader (R30-R120) med minimala byggmått. Dessutom finns mycket rationella montagemetoder utan att kostsamma och platstagande stålstommar behöver användas. Skivorna monteras tätt intill stålpelaren och sammanfogas i hörnen med klammer. Ingen underkonstruktion behövs. Knauf Fireboard kan användas till alla balk- och pelarstorlekar. Skivan fungerar också utmärkt för inklädnad av träkonstruktioner samt el- och ventilationskanaler, kontakta Knauf för mer information.

Välbeprövat och godkänt system

Knauf Fireboard är mycket välbeprövad efter ca 20 års användning på den svenska marknaden. Skivan har en kärna av specialgips, som på båda sidor samt på långkanterna är beklädd med obrännbar glasfiberväv. Det innebär att skivans stabilitet och bärkraft kan bibehållas under brandförloppet. Knauf Fireboard är klassificerad som obrännbart material samt är MK-godkänd (dansk motsvarighet till svenska SP Sitac) för brandisolering av stålpelare och stålbalkar som utförs i enlighet med gällande dimensionerings- och monteringsanvisningar. Godkännande: MK 6.10/1008. Detta är direkt tillämpbart i Sverige.

Finns i flera tjocklekar samt möjlighet till specialformat

Skivan finns i hela fyra olika tjocklekar: 15, 20, 25 samt 30 mm. Dimensioneringen av inklädnaden görs efter pelar- och balktyp, antal sidor som skall kläs samt brandklass. Knauf Fireboard kan också fås tillsågad i önskat specialformat. Även om skivan är enkel att bearbeta (15 mm skärs med gipskniv, grövre tjocklekar sågas med fintandad fogsvans eller maskinsåg med kopplad dammsugare) är specialformat att föredra vid ett större antal upprepade inklädnadsmått.

Enkelt montage

Skivorna monteras tätt intill pelare eller balkar samt sammanfogas med klammer på s100 mm i hörnen. Montagesättet kan användas för samtliga pelarkonstruktioner oavsett dimension. För balkkonstruktioner (tresidig inklädnad) kan metoden användas för en balkhöjd upp till 600 mm. Konstruktionen infästes då med vinkelprofil H30/30-0,7 i bjälklaget samt klamras ihop under balken. Vid balkhöjder överstigande 600 mm måste en bakomliggande tunnplåtsstomme användas.

Varför välja Knauf Fireboard?
  • Mycket välbeprövat system
  • Klarar alla konstruktioner upp till R120
  • Helt obrännbar och oorganisk
  • Kläs dikt mot stålet utan platskrävande och dyra tunnplåtsprofiler
  • Monteras med klammer- snabbt och rationellt montage
  • Mycket fördelaktigt pris
  • Kan erhållas formatsågad
  • Godkänd enligt BASTA/Byggvarubedömningen

knauf_fireboard_pelare_balkknauf_fireboard_el