Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22
E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

System Brandskydd

System Brandskydd

Effektivt brandskydd för inklädnad av pelare, balkar och kanalisationer

Knauf Danogips har två olika system för inklädnad av pelare och balkar i stål:

Knauf Fireboard

Främst rekommenderar vi vår välbeprövade specialgipsskiva, Knauf Fireboard, som monteras ihop med klammer dikt mot stålstommen utan underliggande tunnplåtskonstruktion. Detta är en mycket kostnadseffektiv samt ytsnål montagemetod.

Secura Board eller Classic Board

Alternativt kan inklädnaden lösas med vanliga byggskivor, antingen brandskyddsskivan, Secura Board, eller normalgipsskivan, Classic Board. Dessa konstruktioner behöver dock en underliggande tunnplåtsstomme av distansprofiler eller distansbeslag/clips.

Även om Secura Board och Classic Board har ett betydligt lägre kvadratmeterpris än Fireboard, brukar slutkalkylen ändå i de allra flesta fall vara till Fireboards fördel. Att spara in kostnaden för den underliggande tunnplåtsstommen samt det faktum att montaget med klammer gör att Fireboard har upp till tre gånger så kort enhetstid och att slutkostnaden i vissa fall halveras jämfört med standardgipsskivor. Dessutom medför specialgipskärnan i Fireboard att tunnare skivtjocklekar/färre skivlag i allmänhet kan användas förutom då den plats som redan sparats in i och med att den underliggande stommen försvunnit. Detta ger i slutändan större uthyrningsbar yta i objektet. Se vidare exempel nedan. Secura Board och Classic Board kan däremot med fördel användas när man av olika skäl tvingas till en underliggande tunnplåtsstomme t ex vid balkinklädnader när balkhöjden överstiger 600 mm. Här beskrivs båda systemen samt hur dessa skall dimensioneras för att rätt brandskydd skall uppnås.

brandskydd_exempel

knauf_fireboard_el