Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon: 
044 – 28 78 22

E-post
[email protected]

ÖVRIGA  KONTAKTUPPGIFTER

3. Komplettering av trä- och betongbjälklag

03. Komplettering av trä- och betongbjälklag

Befintliga trä- och betongbjälklag kan ibland behöva förbättras ljud- och brandmässigt t ex vid andra verksamhetsinriktningar. På de följande sidorna visas exempel på hur dessa konstruktioner kan uppgraderas med hjälp av Knaufs produkter och system.

Naturligtvis kan bjälklaget förstärkas både från ovan- och undersidan. För förbättring av luft- och stegljud från ovansidan har Knauf flera olika golvsystem som effektivt uppfyller dessa krav. Allt från Knaufs golvgipsskiva Step Board till vårt stegljudsreducerande golvsystem GIFAfloor. Läs mer om dessa samt vilka ljud- och brandförbättringar som kan uppnås under System Golv. Vill man göra påbyggnaden från taksidan finns framförallt vårt diktmonterade undertak med ljudbygel, som med liten inbyggnadshöjd kraftigt reducerar luft- och stegljud. Mer om samtliga innertakskonstruktioner och dess brandklass samt bidrag till ljudreducering finns att läsa under System Innertak.

Det allra effektivaste sättet att uppgradera bjälklagen är dock att komplettera konstruktionen med både ett nytt undergolv samt en ny innertakskonstruktion. Huvudsakligen visas här dessa konstruktionslösningar samt vilka luftljuds-, stegljuds- samt brandvärden som då kan uppnås på ett urval av befintliga bjälklagstyper, både i trä och betong. Dessutom visas några fall där träbjälklag kan förstärkas endast med komplettering av ett påbyggt innertak.

Varför komplettera befintliga bjälklag?
  • Högre boendekomfort avseende ökad luft- och stegljudsisolering
  • Bättre brandmotstånd
  • Bättre golvkomfort

bjalklag_pabyggnad