Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tors kl 08.00-16.00
Fredag kl 08.00-12.00
Lungstängt kl 12.00-12.30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Komplettering av bjälklag i trä och betong

Byggsystem

Befintliga trä- och betongbjälklag kan ibland behöva förbättras ljud- och brandmässigt t ex vid andra verksamhetsinriktningar. På de följande sidorna visas exempel på hur dessa konstruktioner kan uppgraderas med hjälp av Knaufs produkter och system.

Naturligtvis kan bjälklaget förstärkas både från ovan- och undersidan. För förbättring av luft- och stegljud från ovansidan har Knauf flera olika golvsystem som effektivt uppfyller dessa krav. Allt från Knaufs golvgipsskiva Step Board till vårt stegljudsreducerande golvsystem GIFAfloor. Läs mer om dessa samt vilka ljud- och brandförbättringar som kan uppnås under System Golv. Vill man göra påbyggnaden från taksidan finns framförallt vårt diktmonterade undertak med ljudbygel, som med liten inbyggnadshöjd kraftigt reducerar luft- och stegljud. Mer om samtliga innertakskonstruktioner och dess brandklass samt bidrag till ljudreducering finns att läsa under System Innertak.

Det allra effektivaste sättet att uppgradera bjälklagen är dock att komplettera konstruktionen med både ett nytt undergolv samt en ny innertakskonstruktion. Huvudsakligen visas här dessa konstruktionslösningar samt vilka luftljuds-, stegljuds- samt brandvärden som då kan uppnås på ett urval av befintliga bjälklagstyper, både i trä och betong. Dessutom visas några fall där träbjälklag kan förstärkas endast med komplettering av ett påbyggt innertak.

 

Varför komplettera befintliga bjälklag?
  • Högre boendekomfort avseende ökad luft- och stegljudsisolering
  • Bättre brandmotstånd
  • Bättre golvkomfort

bjalklag_pabyggnad