Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Värme

Byggfysik & regler

Allmänt om värme

Värmeisolering

I vårt klimat behöver vi värma upp våra byggnader under delar av året. För att få en rimlig energiåtgång för uppvärmningen så värmeisolerar vi byggnaderna. Värmeisolering i lättkonstruktioner är oftast mineralull av glasull eller stenull. Denna isolering är mest effektiv om den ej utsätts för luftrörelser. Av denna anledning ska värmeisoleringen skyddas av skikt som fungerar som vindskydd med skarvar och anslutningar som är tillräckligt lufttäta.

Lufttäthet

Lufttransporter i konstruktioner ska förhindras både utifrån och in resp. inifrån och ut. När det blåser utomhus ska värmeisoleringens funktion inte sättas ned genom oönskade luftrörelser. Detta fordrar ett skikt på utsidan. För att hindra uppvärmd luft från att transporteras ut genom konstruktionen fordras ett lufttätt skikt på den varma sidan och detta ska även vara ångspärr. Mycket god lufttäthet erhålls med gipsskiva. Isoleringen skyddas effektivt med byggskivan Classic Board på insidan och vindskyddsskivan Clima Board på utsidan. Med skivskarvar på stål- eller träreglar som utförs enligt Knauf Danogips anvisningar uppnås tillräcklig lufttäthet. Clima Board med ej understödda skarvar förses med H-profil som ger tillräcklig vindskydd. Ur en annan synpunkt är det viktigt att väggen eller bjälklaget har tillräcklig lufttäthet på den varma sidan, nämligen med hänsyn till fuktkonvektion.