Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Styvhet och svängningar i bjärklag och väggar

Byggfysik & regler

Allmänt om styvhet och svängning

Alla konstruktioner rör sig vid belastning. Väggar böjer ut vid sidobelastning, t ex för vindbelastning eller konsoler som belastas, och kan komma i svängning om exempelvis en tung dörr hastigt slås igen.

Bjälklag får en nedböjning på grund av bjälklagets tyngd och belastning av människor och inredning, och kan komma i svängning p g a gångtrafik eller stötar från fallande föremål.

 

Bjälklag – styvhet och svängning

Formändring för Knauf Danogips SBS-Bjälklag är bestämd genom beräkning där vissa använda samverkankoefficienter tagits fram genom provning. Bjälklagets spännviddsbegränsning bestäms av att max formändring för nyttig last är spännvidd/450 och vid punktlast är tillåten nedböjning 1 mm per påförd 1 kN. Spännvidd/ 450 begränsar vinkeländringar vid upplag så att möbler inte märkbart står snett vid väggar. 1mm nedböjning för 1 kN (100 kg) ger en uppfattning om hur bjälklaget rör sig vid gångtrafik. Svängning är en rörelse i bjälklaget med låg frekvens och uppfattas av kroppen och icke med hörseln. Uppfattningen är subjektiv och svår att konkretisera. Forskning pågår för att försöka bestämma ett samband mellan svängningarna och hur vi tolererar dem och tyder på att vi tolererar större initial svängningshastighet om svängningen dämpas ut fort. (Sven Ohlsson, Svikt, svängningar och styvhet hos bjälklag, Dimensioneringsmetoder, BFR-rapport T20:1984)

Dämpning förutsätter att svängning inte sammanfaller med bjälklagets egenfrekvens och därför skall bjälklagets egenfrekvens ≥8 Hz.

 

Väggars styvhet

Regelväggars styvhet är beroende av regeltyp, flänsavstyvning, regeltäthet, skivtyp, skivantal, verksam skivbredd, förbindning mellan regel och skiva samt mellan skivor.

statik_diagram

Bärande väggar

Vid alla typer av bärande konstruktioner måste beräkningar göras enligt Eurokoderna. Kontakta Knauf Danogips tekniska avdelning för dimensioneringshjälp. Vi har även tekniska hjälpmedel i form av beräkningsprogram på www.knaufdanogips.se

 

Höga väggar

Innerväggars styvhet bestäms genom provning enligt Nordtest Build 062. Provningen utvärderas och ger som resultat tillåten vägghöjd i enlighet med de krav som ställs. I de fall prövningar saknas har beräkningar gjorts enligt gällande förutsättningar.

Knauf Danogips har väggsystem med skruvade eller limmade gipsskivor. Samverkan mellan gipsskiva och regelstommen är större vid limning än vid skruvning. Därför blir styvheten och tillåten vägghöjd större för den limmade väggen i jämförelse med motsvarande skruvad vägg.

Generellt gäller att högre tillåten vägghöjd erhålls medelst: högre regel, tätare regelavstånd, tjockare regelgods, fler gipsskivor och bättre inbördes samverkan genom t ex limning.

I diagrammet nedan framgår tydligt hur den limmade (G) väggen klarar en betydligt högre last än den skruvade (S) motsvarigheten. Limmet är Knauf Danogips montagelim.

 

Krav på väggar

För Knauf Danogips innerväggar gäller att väggen inte får ha en utböjning större än h/300 på väggens halva höjd, vid en horisontel linjelast på 0,5 kN/m. Ytterväggars deformation bestäms genom beräkning; för de yttre och inre laster som påverkar väggen samt att deformationen skall begränsas så att inte skador inte uppstår på valt fasadmaterial. För fasader av puts eller tegel bör man ha motsvarande krav om h/500.