Vill du veta mer?
Byggnadsingenjör — Teknisk support
Anders Andersson
Tel: +46 (0)44 28 78 22
Skicka e-post

Stabilitet

Byggfysik & regler

Allmänt om stabilitet

För stabilisering av byggnader mot vindlaster kan man utnyttja skiv- och balkverkan hos mellanbjälklag, takkonstruktion och väggar. Knauf Danogips gipsväggar används som vertikala skivelement och dito SBS-bjälklag som horisontella skivelement för stabiliseringen. Det avgörande för konstruktionens bärförmåga att motstå skjuvkrafter vid skivverkan är skivans infästning till stommen.

 

Skivverkan i bjälklag

Bjälklagets konstruktion kan betraktas som en hög balk med I-format tvärsnitt. C- repektive U-profiler vid vägganslutningar verkar som dragna och tryckta flänsar, medan trapetsplåten utgör balkens liv. Sammanfogning mellan trapetsplåt och C-profil är oftast dimensionerande. Dock skall skruvförbanden mellan profiler vid vägganslutning respektive skruvförbanden mellan profiler vid avväxlingar dimensioneras.

 

Generella bestämmelser för dimensionering

I SS-EN 1990 2.1.1 står det att läsa: ”Ett bärverk skall dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det under sin avsedda livslängd med erfoderlig grad av tillförlitlighet och på ett ekonomiskt sätt; motstår alla laster och annan påverkan som sannolikt kommer att uppkomma under bärverkets utförande och användning och förblir brukbar för den användning som den är avsedd för.”

statik

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer