Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Infästning med kortling

Byggfysik & regler

Infästning med kortling kan många gånger öka lastförmågan.

Oftast handlar det dock om att man vill ha en enklare infästning där inga krav på förborrning eller liknande krävs. En enkel plåt- eller träskruv för avsett underlag räcker. Kortlingar fälls in mellan reglar och kan bestå av färdig plåtprofil, massivt trä eller remsa av Plywood. Plywood kan kapas i remsor h>300 och fästas i vårt kortlingsbeslag KB 12. Genom att Plywood-kortlingen fälls in, och inte mekaniskt fästs i stommen, riskerar den inte genom rörelser påverka väggens kvalitet. Vid lättare infästningar, som löper över flera regelfack, kan plåtband PB100 användas.

Tänk på att!

  • Vid stora laster eller när lasterna är dynamiska ska alltid infästningarna dimensioneras separat. Se Byggfysik&regler för exempel.
  • Kortlingar ökar inte väggens momentkapacitet som ofta kan vara dimensionerande. Max moment är 0,3/0,4 kNm per regel vid enkla, respektive dubbla skivlag på Multireglar (MR).
  • Vid behov av högre böjstyvhet eller momentkapacitet, byts Multireglar ut mot Förstärkningsreglar (FR).
Kortling med Kortlingsbeslag KB 12

KB 12 monteras på regel av trä eller stål med förmonterad dubbelhäftande tejp. Remsa av Plywood monteras. Om istället skiva används, kompletteras med ytterliggare två KB 12 i överkant. Inga skruvar behöver normalt användas. Plywooden kläms mellan profil och gipsskiva.

Användningsområden: köksskåp, komoder, radiatorer och hatthyllor.

Lastfördelning med Kortlingsbeslag KB 12

En lastfördelande effekt uppnås genom tätt infäst gips/Plywood i samverkan. Plywood monteras i Kortlingsbeslag KB 12 varpå  kontinuerlig infästning s<150 utförs. Detta behöver man enbart göra om man önskar en lastfördelning/samverkan. Ytterligare en fördel är man inte behöver beakta hur tätt man sätter infästningarna.

Upphängningen görs sedan med bultar eller franska skruvar som förses med tryckavlastande brickor.

Användningsområden: Överallt där många tyngre infästningar inom ett litet område behövs.

Kortling med PB100

Plåtband på rulle, PB100, används förutom att kortla med till skivskarvar utanför regel. Den är därför relativt vanligt förekommande och lättillgänglig. Monteras direkt mot stommen eller mellan skivlag.
Användningsområden: Högskåp och vid andra infästningar med väl kända höjder.

Kortling i trä

Ett annat alternativ är att placera kortling i massivt trä i anpassad dimension mellan stålreglarna. Infästningen görs därefter i träregeln.
Användningsområden: WC-handfat och liknande tillsammans med för ändamålet lämplig skruv. Man bör då beakta att istället ha Förstärkningsreglar (FR) i anslutningar p g a höga moment. För information om infästning av fixturer för tvättställ, vägghängda toaletter samt annan våtrumsinfästning hänvisas till Våtrumsväggar.