Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Statik

Byggfysik & regler

Allmänt om statik

Uppförande av byggnadsdelar kräver i många fall att man utför en dimensionering av byggdelen så att den kommer tåla de laster den kan komma påverkas av. Laster som kan förekomma är punktlaster från t.ex. takstolar på en bärande vägg eller av utbredd karaktär som vindlast.
Dimensioneringskontroll kan göras mot ett brottgränstillstånd eller mot ett bruksgränstillstånd. Det senare kan vara ett kvalitetskrav. De krav som ställs är dels från samhället genom myndigheter såsom Boverket. Även byggnadsnämnd, försäkringsbolag samt byggherren själv kan ställa krav på hur en byggnad uppförs samt den kvalitet som avkrävs.
De beräkningsverktyg (dimensioneringsregler) man har att använda sig av är Eurokoderna, som 2011 ersatte BKR. Eurokoder är samlingsnamnet för SS-EN 1990 t.o.m. 1999.