Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Allmänt om ljud 

Byggfysik & regler

Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i ett elastiskt medium såsom t ex luft. Det resulterande ”ljudet” bildas då hörselorganet sätts i svängning. Svängningar per sekund mäts i Hertz. Tryckfortplantningen avtar genom värmefriktion. Detta sker i ”rummet” samt i väggar och bjälklag.

En förutsättning för ljud är att mediumet har en massa och en elasticitet. Ljudvågor kan därför inte fortplantas i vakuum. Ljudvågornas längd skiftar mellan 0-17 m i spannet 20-20000 Hz. Ljud med lång våglängd kan färdas över långa avstånd t ex ljudet från flygplan eller ventilationsanläggningar. Att komma åt denna typ av lågfrekventa ljud är en stor utmaning.

ljud_sinuskurva
Våglängd (λ)= c/f
c= Ljudets hastighet (m/s) (340 m/s i luft vid havsytan)
f= Frekvens, Hertz (Hz)

 

Ljudreduktion

En bra ljudreducerande vägg ska ta till sig rörelseenergin och omvandla den till värme alternativt stöta bort ljudvågorna varpå energin får tas omhand på annat håll/konstruktion eller kommer den hitta annan väg (flanktransmission). Energi kan inte försvinna utan bara övergå från en form till en annan (t ex rörelse ger värme).

Trycket (energin) minskar t ex med 6 dB med avståndet x 2 i luft. Detta förhållande gäller utomhus eller inomhus på nära avstånd, ca 1 m (efterklangsradie). Vid mycket höga krav gäller det att man har dubbel regelstomme med tre skivlag på vardera sida. Mellanrummet ska vara så stort som möjligt (absolut minimum är 10 mm), med regelstommarna fullisolerade. Inga kortslutningar får finnas!

ljudreduktionstabell

ljudets_väg

 

Ljudets väg

Avgörande för den horisontella ljudreduktionen är väggens egenskaper, men bara till viss del.

Olika transmissionsvägar:

  1. Direkt ljudtransmission är den del av ljudet som går rakt genom skiljande konstruktion utan omvägar.
  2. Flanktransmission är den del ljudet som genom omvägar når mottagarrummet via anslutande byggnadsdelar.
  3. Överhörning kan t ex vara en obruten ventilations-överföring.
  4. Läckage av ljud genom en otät konstruktion.

ljud_rum

Mått på sändar- och mottagarrum i exemplet.

Beräkningar

Ljud är komplicerat. Det aktuella ljudkravet på en vägg ställer krav på alla anslutande byggdelar och dess infästningar i varandra samt omsorg i montagearbetet. En liten miss kan om det vill sig illa ödelägga en ljudkonstruktion. I beräkningsprogrammet Bastian kan man använda sig av kända konstruktioner och få fram ett resultat baserat på de aktuella förutsättningarna. Ett vanligt fel är att man gör en förenkling av ljudkravet, till att enbart gälla väggen. I grafen till höger kan man tydligt se att i detta fall är det enbart i de lägsta frekvenserna som direktljudet ”d” är avgörande för den totala ljudreduktionen. Efter gjord fältmätning (röd kurva) kan man alltså förledas att tro att en komplettering av väggens konstruktion är nödvändig, så är det dock inte i detta fallet. Genom att studera övriga kurvor f1-f4 (flankerande byggdelar) kan man utläsa att detta inte tillför något eftersom ljudet tar en annan väg – flankerande ljudtransmissioner.

Det räcker alltså inte med enbart en bra vägg med stor marginal, ljudet tar bara en annan väg.

Bastian är ett beräkningsprogram för ljudisolering som bygger på SS-EN 12354. Programmen väger samman ljudegenskaper för olika byggnadsdelar till ett värde som gäller för rum i byggnaden.

ljud_bastian_diagram

 

Projektekonomi

Det finns både ekonomiska och praktiska skäl till att arbeta strukturerat och att planera ljudfrågorna i ett byggnadsprojekt noggrant. En byggnads slutkostnad kan bli betydligt högre om man inte fastställer de korrekta förutsättningarna i ett tidigt skede. Otydliga underlag får till följd att parterna måste göra egna tolkningar. Då ökar risken för att det uppstår missförstånd och att korrigerande åtgärder måste vidtas i sent skede. Diagrammet, längst nere till höger, illustrerar sambandet mellan kostnader och tidpunkt för lösningar av ett problem.

ljud_diagram_projektekonomi

Källa: SOU 1993:65