Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Termer och definitioner

Byggfysik & regler

Relativ fukthalt (%)= RF, RH, RÅ. Kvoten mellan ånghalten och mättnadsånghalten uttryckt i procent.

Mättnadsånghalt (g/m3)= De förångningsbara vattnet/ volym vid RF 100%. Alltså så mycket vatten som luften orkar bära vid en viss temperatur.

Fuktkvot (g/kg)= Förångningsbart vatten/massa

Fukthalt (g/m3)= Förångningsbart vatten/ volym

Ånggenomsläpplighet/Ångpermeabilitet δ (m2/s) = materialets inverkan på diffusionshastigheten

Ånggenomgångsmotstånd Z (s/m)= d/ δ