Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Material och fukt

Byggfysik & regler

Fukt i material

Vatten binds mer eller mindre fast till olika byggnadsmaterial. Ur byggteknisk synpunkt hänförs vattnet (fukten) antingen till kemiskt eller fysikaliskt bundet vatten. Det kemiskt bundna kristallvattnet i gips är så fast fixerat att det inte hänförs till begreppet fukt och behandlas inte här.

 

Gipsskivor

Gipsskivans fuktkvot vid leverans från fabriken är så låg
att den saknar betydelse för skivornas användning. Det
är skivornas lagring och behandling vid transport och
på arbetsplatsen samt den miljö de används i som styr
hur hög skivornas fuktkvot kommer att bli. Vid varaktig
RF över 90% upptar gipsskivan fukt i sådan omfattning
att gipsskivans hållfasthet och styvhet minskar. Gipsskivor
skall därför inte användas i miljöer där RF ständigt
överstiger 80%. Perforerade produkter får endast
användas i normalt rumsklimat där RF inte överstiger
70%.

 

Gipsputs

Gipsputs som är obehandlad eller målad med genomsläpplig
färg, är fuktighetsreglerande genom att den avger
fukt när luftfuktigheten minskar och absorberar fukt
när den stiger. Gipsputs är godkänt som underlag till
tätskikt och kakel i våtrum.

 

Aquapanel

Aquapanel är en oorganisk cementbaserad skiva som
är helt fuktbeständig och tål de allra mest fuktbelastade
miljöer t ex simhallar och spolhallar.

 

Ångspärr

Ångspärr skall hindra eller minska fukttransport genom vattenångdiffusion och fuktkonvektion, därför är den både diffusionsspärr och luftspärr.

lomma_07