Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Krav och branschregler för våtrumsväggar

Byggfysik & regler

Utförande av våtrumsväggar styrs av både myndighetskrav samt rekommendationer från branschorganisationer. Det finns ett tvingande regelverk, Boverkets Byggregler (BBR) samt framförallt en branschorganisation, Byggkeramikrådet (BKR), vars rekommendationer de flesta aktörer brukar följa. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler samt dessutom ytterligare förhöjda krav på utförandet. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. De flesta försäkringsbolag samt byggherrar brukar följa BBV. Krav och branschregler enligt BBR och BBV presenteras kortfattat nedan.
Krav enligt BBR

BBR 6:51 ”byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa (BFS 2014:3).”

BBR 6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt

6:5331 Vattentäta skikt

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar som inte tål fukt.

Ångenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1 miljon s/m om man inte vid fuktsäkerhetsprojektering påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas.

 

Branschregler enligt Byggkeramikrådet (BKR)

Från och med den 1 juli 2015 gäller Byggkeramikrådets nya branschregler, BBV 15:1.

För våtrumsväggar med skivkonstruktion nämns bland annat följande i BBV 15:1:

 

Våtrum indelas i våtzoner

Våtzon 1: Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som skall plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1. Om en del av yttervägg ingår i våtzon 1 skall hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.

Våtzon 2: Övriga väggytor

våtzonResurs 1-80